Kurzy Vzděláváním k duševnímu zdraví

Informační a poradenské centrum Západočeské univerzity v Plzni spolu s partnerem, Krajským centrem vzdělávání a Jazykovou školou, Plzeň, jsou řešiteli projektu Systematická podpora duševního zdraví v adolescenci financovaného z programu Zdraví EHP a Norských fondů, který má kromě jiných za cíl také vzdělávání a zvyšování odborných znalostí a dovedností osob pracujících s dětmi a mladistvými v oblasti duševního zdraví.

V rámci tohoto projektu nabízíme pedagogům (i budoucím) zdarma vzdělávací semináře na témata související s duševním zdravím, prevencí duševních onemocnění, psychohygienou a destigmatizací psychických problémů.

Druhý běh Komplexního kurzu pro pedagogy začíná 14. 11. 2022, skládá se z úvodního setkání, základního kurzu, prohlubujících a kazuistických seminářů, individuálních konzultací,
e-learningu a skupinového ukončení. Registrujte se, prosím, na webových stránkách bezbarier.zcu.cz/vzdelavani/vzdelavanim-k-dusevnimu-zdravi/

Je možné přihlašovat se i na jednotlivé akce dle Vašich časových možností a Vašeho zájmu o daná témata.