Národní cena kariérového poradenství – ocenění za projekt „Stínování“

Národní cena kariérového poradenství 2022 je doma! Máme velkou radost, že porota ocenila naši snahu propojovat studenty a studentky středních škol (zejména gymnázií) s reálným pracovním prostředím.
Stínování je způsob, jak zjistit, co všechno určitá profese (můj dream job) obnáší a zažít to na vlastní kůži. Bavilo by mě to? Jaké své kompetence v téhle profesi mohu využít a jaké potřebuji získat a rozvíjet?
Blahopřejeme i dalším oceněným! Děkujeme také Euroguidance CZ za jejich iniciativu na poli kariérového poradenství, za pořádání konference a velké množství inspirativních příspěvků.
Zvláštní ocenění získali:
• Kariérní centrum Masarykovy univerzity za Kariérní poradenství pro uprchlíky z Ukrajiny
• JCMM za projekt Start iD – nový rozměr networkingu mezi studenty a firmami
Hlavní ceny:
• OA a SZŠ Blansko – Tvorba školní koncepce kariérového poradenství se zavedením žákovského portfolia
• Sdružení pro kariérové poradenství a kariérový rozvoj za careerguidancecourse.eu (e-learningový kurz Kariérové poradenství pro 21. století)
• Asociace výchovných poradců a NVF za C-Game: Hrou k první volbě povolání
• a my 😁 KCVJŠ – Info Kariéra – Stínování jako možnost zažít práci snů