Nová Programová nabídka DVPP v elektronické podobě

Nová Programová nabídka vzdělávacích programů pro 2. pololetí školního roku 2022/23, je již nyní k dispozici v elektronické formě. Papírovou podobu katalogu budeme rozesílat do škol na přelomu listopadu a prosince. Jako každé pololetí i nyní jsme do nabídky zařadili mnoho nových, zajímavých vzdělávacích programů, které vás jistě zaujmou.

Vzdělávací programy můžete objednávat standardně pomocí našeho online katalogu nebo portálu eKCVJSV případě zájmu o individuální vzdělávání pro vaši školu kontaktujte příslušného garanta vzdělávacího oboru.