Pozvánka na seminář „Transgender u dětí a dospívajících“

Co transgender znamená a jak se odlišuje od pojmu transsexualita? Je možné poruchu pohlavní identity u dítěte spolehlivě poznat? Jak na tuto zprávu reagovat? Kdy vyhledat odborníka? Jaká je cesta za vlastní identitou? Možná úskalí a role školy? 

23. 11. 2022 od 13:00 do 16:00 prezenčně v prostorách Info Kariéry (Tylova 33, Plzeň).

Zveme především pedagogické pracovníky, kteří se tématem aktuálně zabývají. Na seminář je možné se registrovat ZDE. 

Seminář je pro účastníky zdarma. Kapacita semináře je omezená. 

Kontaktní osoba: Michaela Svobodová, e-mail: svobodova@infokariera.cz, tel.: 778 728 251  

Seminář pořádá Krajské centrum vzdělávání a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky (pracoviště Info Kariéra) v rámci projektu Vzdělávání 4.0 v Plzeňském kraji (reg.č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0019021).