Čeština pro cizince


Forma zkoušky: písemná a ústní
Obtížnost: A1 dle Společného evropského referenčního rámce
Termíny pro rok 2019: 12. 1. 2019
Poplatky: stanoví Pokyny k organizaci zkoušky z českého jazyka pro trvalý pobyt v ČR
Místo konání: KCVJŠ Plzeň, sady 5. května 42 (ukázat na mapě)
Přihlášky: studijní oddělení KCVJŠ Plzeň, sady 5. května 42, tel.: +420 378 010 010, e-mail: cizinec@kcvjs.cz
Info www.cestina-pro-cizince.cz
Poznámka: uzávěrka přihlášek vždy den před termínem zkoušky

OBSAH ZKOUŠKY

PÍSEMNÁ ČÁST: trvá cca 80 minut a má tyto části:

    • Čtení (25 minut)
    • Poslech (35 - 40 minut)
    • Psaní (15 minut)

ÚSTNÍ ČÁST: 10 minut


PRŮBĚH ZKOUŠKY:

Zkouška trvá celkem asi 1,5 hodiny, celou dobu musíte zůstat ve zkušební místnosti a nikam neodcházet.
Všechny odpovědi píšete do ODPOVĚDNÍHO LISTU. Jeho ukázku naleznete v brožuře s modelovou verzí zkoušky.
Za každou část zkoušky můžete získat maximálně 20 bodů. V každé části musíte získat minimálně 12 bodů, tj. 60 %. Pokud nedosáhnete 60 % v jedné z písemných částí (čtení, poslech, psaní), nemůžete se zúčastnit ústní části. Celou zkoušku pak musíte opakovat. Pokud neuspějete u ústní části, musíte také opakovat celou zkoušku.
Mezi písemnou a ústní částí zkoušky je přestávka. Pokud uchazeč u zkoušky uspěje, obdrží ještě týž den osvědčení o vykonané zkoušce.
Při zkoušce čtení dostanete text na čtení a píšete odpovědi na odpovědní listy (2 strany).
Při zkoušce poslechu dostanete text, budete poslouchat CD a píšete odpovědi na odpovědní listy (3 strany).
Při zkoušce psaní dostanete text a píšete na odpovědní listy (2 strany).
Při zkoušce mluvení odpovídáte na otázky podle obrázků.


POPLATEK

První zkouška (s poukazem - voucherem) je pro Vás zdarma (neplatíte).
Za další zkoušky platíte - za každou 1 500 Kč. Zkoušku můžete opakovat ve stejné, nebo v jiné škole.


UKÁZKA ZKOUŠKY

Na těchto webových stránkách je k dispozici brožura s modelovou verzí zkoušky, která zahrnuje všechny části zkoušky a interaktivní modelová zkouška, ve které si můžete vyzkoušet své znalosti.


DŮLEŽITÉ

Bez poukazu (voucheru), který vydávají pracoviště Ministerstva vnitra, nelze zkoušku bezplatně vykonat.


OPAKOVÁNÍ ZKOUŠKY

Uchazeč, který u zkoušky neuspěje, se může přihlásit k další zkoušce v jiném termínu. Počet dalších zkoušek není omezen a uchazeč si je hradí sám před zahájením zkoušky.