Vzdělávání učitelů


UPOZORNĚNÍ – místo konání vzdělávacích programů

Vzhledem k probíhající rekonstrukci budovy Krajského centra vzdělávání a Jazykové školy v sadech 5. května 42 v Plzni, prosíme všechny účastníky, kteří se přihlásili na vzdělávací program, aby pečlivě četli informace na pozvánkách týkající se místa konání. Nejčastější lokalitou konání vzdělávacích programů je budova Info kariéry v Tylově ulici č. 33 v Plzni. Ve 2. pololetí školního roku bude budova stále uzavřena a její znovuotevření se plánuje na září 2023, kdy by měl být provoz znovu obnoven.


VÝSTUPY PROJEKTU ROZVOJE DIGITÁLNÍCH KOMPETENCÍ UČITELŮ A NÁSLEDNÝ KONTINUÁLNÍ ROZVOJ VE ŠKOLÁCH


Krajské centrum vzdělávání v říjnu 2022 ukončilo dvouletý projekt zaměřený na rozvoj digitálních kompetencí SŠ učitelů, jehož cílem byla analýza, následná podpora a rozvoj využívání digitálních kompetencí učitelů v pedagogickém procesu a integrace digitálních technologií do chodu školy. Do projektu bylo zapojeno 12 středních škol Plzeňského kraje, které se aktivně podílely na tvorbě vzdělávacích programů a jejich pilotnímu ověření. Celkem bylo realizováno 167 školení ve kterých bylo úspěšně proškoleno 237 učitelů za účasti 27 lektorůmentorů. Koncept vzdělávání byl založen na standardu DigCompEdu, který zachycuje specifické schopnosti učitelů v oblasti využívání digitálních technologií. Více informací najdete na oficiálním webu projektu www.digitalnikompetence.cz

Na základě zkušeností a výstupů z projektu s cílem podpořit a udržet rozvoj digitálních kompetencí pedagogů ve školách, vám Krajské centrum vzdělávání v Plzni nabízí metodickou i lektorskou pomoc v této problematice. Více o podpoře najdete na www.kcvjs.cz/digitalnikompetence