Jednoletý pomaturitní kurz anglického jazyka

Jednoleté intenzivní jazykové kurzy probíhají v dopoledních hodinách, denně nejméně 4 vyučovací hodiny. Hlavním jazykem je angličtina v rozsahu 20 hodin týdně v kombinaci s vedlejším nepovinně volitelným předmětem (němčina, francouzština, španělština, ruština) o 2 - 4 hodinách týdně. Studenti budou podle výsledků vstupních rozřazovacích testů zařazeni do tříd podle dosažené jazykové úrovně. Součástí programu kurzů je i příprava na složení mezinárodních jazykových zkoušek (KET, PET, FCE). O úspěšném ukončení jednoletého intenzivního jazykového kurzu vydá KCVJŠ v Plzni osvědčení. Ke studiu se přijímají uchazeči s úplným středním vzděláním. Čerství maturanti mají výhody středoškolského studenta (úlevy na daních pro rodiče, dávky státní sociální podpory, stát hradí zdravotní pojištění apod.). Přijímají se i starší absolventi SŠ, absolventi VŠ (bez nároku na tyto výhody). Intenzivní jazyková příprava v jednoletém jazykovém kurzu je velmi dobrou příležitostí zejména pro studenty, kteří neuspěli u přijímacích zkoušek na VŠ a chtějí se i v příštím školním roce ucházet o studium jazyků na filozofických nebo pedagogických fakultách. Ostatní uchazeči se mohou během studia v jazyce zdokonalit a své jazykové znalosti, které jsou žádané v kterémkoli zaměstnání, dobře využít v praxi.
celý popis kurzu
Cena:

12 720 Kč

Obsazenost:
Volno

Číslo akce:18-AABI-00
Obor: 514 - Anglický jazyk - pomaturitní studium (JŠ)
Období: Školní rok 2018/2019
Termín: od 3. 9. 2018, denní studium
Počet hodin: 800
Doporučeno: všem zájemcům, viz anotace
Lektor: vyučující KCVJŠ Plzeň
Rozsah: Počet hodin : 800, Typ hodiny : Vyučovací - 45 min.
Místo konání: KCVJŠ Plzeň, sady 5. května 42
Garant: PaedDr. Ladislav Voldřich
Počet volný míst: 16