Kurz angličtiny pro děti - 1. ročník (A 31 A)

První ročník čtyřletého dětského kurzu určený dětem od 3. třídy základní školy s návazností na dvouletý experimentální kurz. Žáci se seznámí se základními gramatickými jevy (číslovky, sloveso být, zájmena, sloveso mít, tvoření otázek, zápor), se základní slovní zásobou (ve třídě, rodina, zvířátka, barvy, státy, části těla, vzhled). Učebnice Incredible English 3.
celý popis kurzu
Cena:

3 300 Kč

Obsazenost:
Volno

Číslo akce:18-A31A-03
Obor: 510 - Anglický jazyk - pro děti a mládež (JŠ)
Období: Školní rok 2018/2019
Termín: od 20. 9. 2018 každý čtvrtek od 15.00 do 16.30
Počet hodin: 80
Doporučeno: žákům od 3. třídy ZŠ
Lektor: Mgr. Ludmila Jelínková
Rozsah: Počet hodin : 80, Typ hodiny : Vyučovací - 45 min.
Místo konání: KCVJŠ Plzeň, sady 5. května 42
Garant: PaedDr. Ladislav Voldřich
Počet volný míst: 14