Kurz angličtiny pro děti - 3. ročník (A 33 A)

Třetí ročník čtyřletého dětského kurzu angličtiny určený pro žáky od 10 - 11 let. Učebnice Super Surprise od 5. dílu. Osvojí si základní gramatické jevy (přítomný čas, rozkazovací způsob, modální slovesa, zájmena) a rozšíří slovní zásobu v tématech: rodina, cestování, příroda, jídlo a pití. Učebnice Friends 1, lekce 1 - 12.
celý popis kurzu
Cena:

3 300 Kč

Obsazenost:
Volno

Číslo akce:18-A33A-05
Obor: 510 - Anglický jazyk - pro děti a mládež (JŠ)
Období: Školní rok 2018/2019
Termín: od 18. 9. 2018 každé úterý od 15.00 do 16.30
Počet hodin: 80
Doporučeno: žákům ZŠ od 10-11 let
Lektor: Mgr. Ludmila Jelínková
Rozsah: Počet hodin : 80, Typ hodiny : Vyučovací - 45 min.
Místo konání: KCVJŠ Plzeň, sady 5. května 42
Garant: PaedDr. Ladislav Voldřich
Počet volný míst: 5