Základní kurz angličtiny pro dospělé - 1. ročník (A 41 D)

První ročník šestiletého základního kurzu angličtiny pro dospělé určený začátečníkům nebo tzv. falešným začátečníkům. Kurz je zaměřen na zvládnutí základních komunikativních frází, na osvojení základní gramatiky (prostý přítomný čas, prostý minulý čas, pravidelná a nepravidelná slovesa, výrazy množství, osobní a přivlastňovací zájmena, předložky), osvojení základní slovní zásoby v tématech: státy a národnosti, rodina, zaměstnání, byt, jídlo a pití, restaurace, orientace ve městě.
celý popis kurzu
Cena:

3 900 Kč

Obsazenost:
Volno

Číslo akce:18-A41D-09
Obor: 511 - Anglický jazyk - pro dospělé (JŠ)
Období: Školní rok 2018/2019
Termín: od 21. 9. 2018 každý pátek od 8.00 do 9.30
Počet hodin: 80
Doporučeno: všem zájemcům, viz anotace
Lektor: Mgr. Dagmar Ryšavá
Rozsah: Počet hodin : 80, Typ hodiny : Vyučovací - 45 min.
Místo konání: KCVJŠ Plzeň, sady 5. května 42
Garant: PaedDr. Ladislav Voldřich
Počet volný míst: 12