Základní kurz angličtiny pro dospělé - 4. ročník (A 45 D)

Pátý ročník šestiletéhozákladního kurzu angličtiny pro dospělé. Je zaměřený na prohloubení znalostí v oblasti slovní zásoby (sport a volný čas, umění, hudba, literatura, popis osob, počasí) a v oblasti gramatiky na osvojení těchto jevů: pomocná slovesa, minulý čas prostý a průběhový, předminulý čas, trpný rod minulý. Modální slovesa vyjadřující nutnost, dovolení, budoucí čas. Učebnice New Headway Pre-Intermediate (4th edition) od 6.lekce.
celý popis kurzu
Cena:

3 900 Kč

Obsazenost:
Volno

Číslo akce:18-A45D-17
Obor: 511 - Anglický jazyk - pro dospělé (JŠ)
Období: Školní rok 2018/2019
Termín: od 19. 9. 2018 každou středu od 15.00 do 16.30
Počet hodin: 80
Doporučeno: všem zájemcům
Lektor: Mgr. Michal Parlásek
Rozsah: Počet hodin : 80, Typ hodiny : Vyučovací - 45 min.
Místo konání: KCVJŠ Plzeň, sady 5. května 42
Garant: PaedDr. Ladislav Voldřich
Počet volný míst: 15