Kvalifikační studia

Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů podle § 1 písm. a) vyhlášky č. 317/2005 Sb., v aktuálním znění.
Faktura bude vystavena při zahájení studia (po prvním uskutečněném semináři), kdy je nutné nejpozději platbu za studium uhradit.

Zobrazit programy