Mezinárodní zkoušky z němčiny

ÖSD Zertifikat A1

ÚROVEŇ A1 SPOLEČNÉHO EVROPSKÉHO REFERENČNÍHO RÁMCE 

ČÁSTI ZKOUŠKY: písemná část: porozumění čtenému textu, porozumění vyslechnutému textu, písemné vyjadřování – formulář a jednoduchý text; délka trvání písemné části - 45 minut, ústní část: představení se, popis obrázku a řešení jednoduché situace. 

OBTÍŽNOST: předpokládá znalosti jazyka odpovídající 140 hodinám výuky v základním kurzu, schopnost jednoduché komunikace v běžných denních situacích 

TERMÍNY: 4 termíny ročně: listopad, únor, květen, červen 

POPLATKY: 1 980,- Kč (změna vyhrazena) 

MÍSTO KONÁNÍ: KCVJŠ Plzeň, sady 5. května 42, 301 00 Plzeň (ukázat na mapě)

PŘIHLÁŠKA: přihlášky k jednotlivým termínům se podávají v září (pro listopadový termín), prosinci (pro únorový termín), březnu (pro květnový termín), v dubnu (pro červnový termín). Přihlášku je možno stáhnout ZDE.

přihlášky se odevzdávají v zápisové kanceláři studijního oddělení Krajského centra vzdělávání a Jazykové školy Plzeň


ÖSD Zertifikat A2

ÚROVEŇ A2 SPOLEČNÉHO EVROPSKÉHO REFERENČNÍHO RÁMCE

ČÁSTI ZKOUŠKY: písemná část: porozumění čtenému textu, porozumění vyslechnutému textu, dopis - písemné vyjadřování; délka trvání písemné části - 75 minut, ústní část: rozhovor na dané téma, řešení problémové situace 

OBTÍŽNOST: předpokládá znalosti jazyka odpovídající dvěma letům výuky v základním kurzu, schopnost jednoduché komunikace v běžných denních situacích 

TERMÍNY: 4 termíny ročně: listopad, únor, květen, červen 

POPLATKY: 2 100,- Kč (změna vyhrazena) 

MÍSTO KONÁNÍ: KCVJŠ Plzeň, sady 5. května 42, 301 00 Plzeň (ukázat na mapě)

PŘIHLÁŠKA: přihlášky k jednotlivým termínům se podávají v září (pro listopadový termín), prosinci (pro únorový termín), březnu (pro květnový termín), v dubnu (pro červnový termín). Přihlášku je možno stáhnout ZDE.

přihlášky se odevzdávají v zápisové kanceláři studijního oddělení Krajského centra vzdělávání a Jazykové školy Plzeň


ÖSD Zertifikat B1

ÚROVEŇ B1 SPOLEČNÉHO EVROPSKÉHO REFERENČNÍHO RÁMCE 

ČÁSTI ZKOUŠKY: písemná část: skládá se ze 3 modulů, které je možno vykonávat jednotlivě nebo v libovolné kombinaci nebo všechny moduly najednou jako u staré verze. Modul porozumění čtenému textu (65 minut, 5 úkolů), modul porozumění vyslechnutému textu (40 minut, 4 úkoly), modul psaní (60 minut, 3 úkoly); délka trvání celé písemné části - 165 minut, modul ústní část: párová zkouška (cca 15 minut, 3 úkoly) - řešení problémové situace, prezentace k zadanému tématu, komentář a otázky k prezentaci kolegy. 

OBTÍŽNOST: předpokládá znalosti jazyka odpovídající absolvování základního kurzu, schopnost komunikovat v běžných denních situacích 

TERMÍNY: 4 termíny ročně: listopad, únor, květen, červen 

POPLATKY: jeden modul 825,- Kč, celá zkouška 2 800,- Kč (změna vyhrazena) 

MÍSTO KONÁNÍ: KCVJŠ Plzeň, sady 5. května 42, 301 00 Plzeň (ukázat na mapě)

PŘIHLÁŠKA: přihlášky k jednotlivým termínům se podávají v září (pro listopadový termín), prosinci (pro únorový termín), březnu (pro květnový termín), v dubnu (pro červnový termín), přihlášky se odevzdávají v zápisové kanceláři studijního oddělení Krajského centra vzdělávání a Jazykové školy Plzeň. Přihlášku je možno stáhnout ZDE.

POZNÁMKA: certifikát uznáván jako doklad o základní znalosti jazyka různými státními i soukromými organizacemi v Rakousku a v SRN a jako doklad pro získání německé státní příslušnosti. 


ÖSD Zertifikat B2

ÚROVEŇ B2 SPOLEČNÉHO EVROPSKÉHO REFERENČNÍHO RÁMCE

ČÁSTI ZKOUŠKY: písemná část: porozumění čtenému textu, porozumění vyslechnutému textu, dopis a písemné vyjadřování; délka trvání písemné části - 3,5 hodiny, ústní část: rozhovor na dané téma, popis obrázků a komentář k nim, schopnost argumentovat a vyjádřit vlastní názor 

OBTÍŽNOST: předpokládá znalosti jazyka odpovídající absolvování nižšího středního kurzu, schopnost samostatně zpracovávat texty střední obtížnosti, samostatně se vyjadřovat ústně i písemně ke složitějším jevům běžného denního života 

TERMÍNY: 4 termíny ročně: listopad, únor, květen, červen 

POPLATKY: 2 970,- Kč (změna vyhrazena) 

MÍSTO KONÁNÍ: KCVJŠ Plzeň, sady 5. května 42, 301 00 Plzeň (ukázat na mapě)

PŘIHLÁŠKA: přihlášky k jednotlivým termínům se podávají v září (pro listopadový termín), prosinci (pro únorový termín), březnu (pro květnový termín), v dubnu (pro červnový termín), přihlášky se odevzdávají v zápisové kanceláři studijního oddělení Krajského centra vzdělávání a Jazykové školy Plzeň. Přihlášku je možno stáhnout ZDE.

POZNÁMKA: certifikát osvobozuje od jazykového přijímacího řízení ke studiu na některých vysokých školách v Německu a Rakousku (je třeba se informovat)


ÖSD Zertifikat C1

ÚROVEŇ C1 SPOLEČNÉHO EVROPSKÉHO REFERENČNÍHO RÁMCE

ČÁSTI ZKOUŠKY: písemná část: porozumění čtenému textu, porozumění vyslechnutému textu, dopis - písemné vyjadřování k určitému tématu; délka trvání písemné části - 3 hodiny 40 minut, ústní část: rozhovor na dané téma, popis obrázků a komentář k nim, schopnost argumentovat a vyjádřit vlastní názor, vypracovat referát na dané téma 

OBTÍŽNOST: předpokládá znalosti jazyka odpovídající absolvování vyššího středního kurzu, schopnost samostatně zpracovávat texty vyšší obtížnosti, samostatně se vyjadřovat ústně i písemně ke složitějším jevům osobního, veřejného i profesního života 

TERMÍNY: 4 termíny ročně: listopad, únor, květen, červen 

POPLATKY: 3 600,- Kč (změna vyhrazena) 

MÍSTO KONÁNÍ: KCVJŠ Plzeň, sady 5. května 42, 301 00 Plzeň (ukázat na mapě)

PŘIHLÁŠKA: přihlášky k jednotlivým termínům se podávají v září (pro listopadový termín), prosinci (pro únorový termín), březnu (pro květnový termín), v dubnu (pro červnový termín) přihlášky se odevzdávají v zápisové kanceláři studijního oddělení Krajského centra vzdělávání a Jazykové školy Plzeň. Přihlášku je možno stáhnout ZDE.

POZNÁMKA: certifikát osvobozuje od jazykového přijímacího řízení ke studiu na některých vysokých školách v Německu a na všech vysokých školách v Rakousku (je třeba se informovat)


ÖSD Zertifikat C2 / WIRTSCHAFTSSPRACHE DEUTSCH (DWD)

ÚROVEŇ C2 SPOLEČNÉHO EVROPSKÉHO REFERENČNÍHO RÁMCE

ČÁSTI ZKOUŠKY: písemná část: porozumění čtenému textu, porozumění vyslechnutému textu, obchodní korespondence; délka trvání písemné části - 3,5 hodiny, ústní část: komunikace v ekonomickém oboru 

OBTÍŽNOST: předpokládá znalosti odpovídající absolvování středního kurzu a absolvování speciálního přípravného kurzu obchodní němčiny, předpokládá specifické jazykové znalosti v oblasti administrativy, kancelářské a obchodní praxe 

TERMÍNY: 1 termín ročně: listopad 

POPLATKY: bližší informace podá studijní oddělení KCVJŠ Plzeň 

MÍSTO KONÁNÍ: KCVJŠ Plzeň, sady 5. května 42, 301 00 Plzeň (ukázat na mapě)

PŘIHLÁŠKA: bližší informace podá studijní oddělení KCVJŠ Plzeň. Přihlášku je možno stáhnout ZDE.

POZNÁMKA: certifikát je dokladem o jazykových znalostech nezbytných v administrativní práci u zahraničních firem


PŘÍPRAVNÉ KURZY K CERTIFIKÁTŮM 

Ke všem mezinárodním zkouškám pořádáme přípravné kurzy - viz oddíl Kurzy. Kurzovné je uvedeno v anotaci jednotlivých kurzů. Připravenost ke zkoušce je možné si ověřit vykonáním cvičného testu za poplatek 250,- Kč vždy v měsíci podávání přihlášek.


Chcete se na něco zeptat?   caisova@kcvjs.cz   +420 378 010 008