Mezinárodní zkoušky z němčiny

ÖSD Zertifikat A1

ÚROVEŇ A1 SPOLEČNÉHO EVROPSKÉHO REFERENČNÍHO RÁMCE 

ČÁSTI ZKOUŠKY: písemná část: porozumění čtenému textu, porozumění vyslechnutému textu, písemné vyjadřování – formulář a jednoduchý text; délka trvání písemné části - 45 minut, ústní část: představení se, popis obrázku a řešení jednoduché situace. 

OBTÍŽNOST: předpokládá znalosti jazyka odpovídající 140 hodinám výuky v základním kurzu, schopnost jednoduché komunikace v běžných denních situacích 

TERMÍNY: naleznete ZDE

CENA: naleznete ZDE

MÍSTO KONÁNÍ: KCVJŠ Plzeň, sady 5. května 42, 301 00 Plzeň (ukázat na mapě)

PŘIHLÁŠKA: Podat nejpozději 4 týdny před aktuálním termínem.


ÖSD Zertifikat A2

ÚROVEŇ A2 SPOLEČNÉHO EVROPSKÉHO REFERENČNÍHO RÁMCE

ČÁSTI ZKOUŠKY: písemná část: porozumění čtenému textu, porozumění vyslechnutému textu, dopis - písemné vyjadřování; délka trvání písemné části - 75 minut, ústní část: rozhovor na dané téma, řešení problémové situace 

OBTÍŽNOST: předpokládá znalosti jazyka odpovídající dvěma letům výuky v základním kurzu, schopnost jednoduché komunikace v běžných denních situacích 

TERMÍNY: naleznete ZDE

CENA: naleznete ZDE

MÍSTO KONÁNÍ: KCVJŠ Plzeň, sady 5. května 42, 301 00 Plzeň (ukázat na mapě)

PŘIHLÁŠKA: Podat nejpozději 4 týdny před aktuálním termínem.


ÖSD Zertifikat B1

ÚROVEŇ B1 SPOLEČNÉHO EVROPSKÉHO REFERENČNÍHO RÁMCE 

ČÁSTI ZKOUŠKY: písemná část: skládá se ze 3 modulů, které je možno vykonávat jednotlivě nebo v libovolné kombinaci nebo všechny moduly najednou jako u staré verze. Modul porozumění čtenému textu (65 minut, 5 úkolů), modul porozumění vyslechnutému textu (40 minut, 4 úkoly), modul psaní (60 minut, 3 úkoly); délka trvání celé písemné části - 165 minut, modul ústní část: párová zkouška (cca 15 minut, 3 úkoly) - řešení problémové situace, prezentace k zadanému tématu, komentář a otázky k prezentaci kolegy. 

OBTÍŽNOST: předpokládá znalosti jazyka odpovídající absolvování základního kurzu, schopnost komunikovat v běžných denních situacích 

TERMÍNY: naleznete ZDE

CENA: naleznete ZDE

MÍSTO KONÁNÍ: KCVJŠ Plzeň, sady 5. května 42, 301 00 Plzeň (ukázat na mapě)

PŘIHLÁŠKA: Podat nejpozději 4 týdny před aktuálním termínem.

POZNÁMKA: certifikát uznáván jako doklad o základní znalosti jazyka různými státními i soukromými organizacemi v Rakousku a v SRN a jako doklad pro získání německé státní příslušnosti.

NOVĚ NAHRAZUJE TENTO CERTIFIKÁT MATURITU


ÖSD Zertifikat B2

ÚROVEŇ B2 SPOLEČNÉHO EVROPSKÉHO REFERENČNÍHO RÁMCE

ČÁSTI ZKOUŠKY: písemná část: porozumění čtenému textu, porozumění vyslechnutému textu, dopis a písemné vyjadřování; délka trvání písemné části - 3,5 hodiny, ústní část: rozhovor na dané téma, popis obrázků a komentář k nim, schopnost argumentovat a vyjádřit vlastní názor 

OBTÍŽNOST: předpokládá znalosti jazyka odpovídající absolvování nižšího středního kurzu, schopnost samostatně zpracovávat texty střední obtížnosti, samostatně se vyjadřovat ústně i písemně ke složitějším jevům běžného denního života 

TERMÍNY: naleznete ZDE

CENA: naleznete ZDE

MÍSTO KONÁNÍ: KCVJŠ Plzeň, sady 5. května 42, 301 00 Plzeň (ukázat na mapě)

PŘIHLÁŠKA: Podat nejpozději 4 týdny před aktuálním termínem.

POZNÁMKA: certifikát osvobozuje od jazykového přijímacího řízení ke studiu na některých vysokých školách v Německu a Rakousku (je třeba se informovat)


ÖSD Zertifikat C1

ÚROVEŇ C1 SPOLEČNÉHO EVROPSKÉHO REFERENČNÍHO RÁMCE

ČÁSTI ZKOUŠKY: písemná část: porozumění čtenému textu, porozumění vyslechnutému textu, dopis - písemné vyjadřování k určitému tématu; délka trvání písemné části - 3 hodiny 40 minut, ústní část: rozhovor na dané téma, popis obrázků a komentář k nim, schopnost argumentovat a vyjádřit vlastní názor, vypracovat referát na dané téma 

OBTÍŽNOST: předpokládá znalosti jazyka odpovídající absolvování vyššího středního kurzu, schopnost samostatně zpracovávat texty vyšší obtížnosti, samostatně se vyjadřovat ústně i písemně ke složitějším jevům osobního, veřejného i profesního života 

TERMÍNY: naleznete ZDE

CENA: naleznete ZDE

MÍSTO KONÁNÍ: KCVJŠ Plzeň, sady 5. května 42, 301 00 Plzeň (ukázat na mapě)

PŘIHLÁŠKA: Podat nejpozději 4 týdny před aktuálním termínem.

POZNÁMKA: certifikát osvobozuje od jazykového přijímacího řízení ke studiu na některých vysokých školách v Německu a na všech vysokých školách v Rakousku (je třeba se informovat)


ZKOUŠKY PRO DĚTI A MLÁDEŽ Z NĚMČINY

KID 1 – Kompetenz in Deutsch 1 (úroveň A1)

Zkouška je určena pro děti a mládež od 10 do 14 let a jejím cílem je ověřit elementární jazykové dovednosti v každodenní komunikaci ve škole, v soukromí a částečně i ve společenských situacích odpovídajících věku.

Zkouška se skládá ze čtení, poslechu, psaní a mluvení, přičemž důraz je kladen na porozumění (čtení s porozuměním a poslech s porozuměním).

CENA: naleznete ZDE

Jednotlivé části zkoušky:

Čtení s porozuměním (Leseverstehen) : 30 minut

Na 3 různých textech (komiksy, obrázkové příběhy, krátké články z mládežnických časopisů) a typových úlohách (přiřazování otázek a odpovědí, textů k obrázkům, doplňování chybějících slov v textu) je prověřováno celkové a detailní porozumění.

Poslech s porozuměním (Hörverstehen) : 15 minut

Ve 3 úlohách je prověřováno porozumění slyšeným textům z Německa, Rakouska, Švýcarska, namluveným standardní výslovností. Texty tvoří krátké dialogy, nahrávky, hlášení, interview. Úkolem je přiřazovat texty k obrázkům, zaznamenávat hlavní informace, rozeznávat podstatné myšlenky.

Psaní (Schreiben) : 15 minut

Úkolem je napsat osobní dopis pomocí zadaných začátků vět či jejich fragmentů.

Mluvení (Sprechen) : 10 minut

Ústní část se skládá ze 2 úloh : v úloze 1 (Sprich über dich) se má zkoušený za pomoci obdržených kartiček s otázkami krátce představit. V úloze 2 (Sprich mit mir) vede kandidát krátký rozhovor se zkoušejícím.

 

KID 2 – Kompetenz in Deutsch 2 (úroveň A2)

Zkouška je určena pro děti a mládež od 10 do 14 let a jejím cílem je ověřit jazykové kompetence dětí v rutinních situacích každodenní komunikace ve škole, v soukromí a částečně i ve společenských situacích odpovídajících věku.

Zkouška se skládá ze čtení, poslechu, psaní a mluvení, přičemž důraz je opět kladen na porozumění (čtení s porozuměním a poslech s porozuměním).

CENA: naleznete ZDE

Jednotlivé části zkoušky:

Čtení s porozuměním (Leseverstehen) : 30 minut

Na 3 různých autentických textech (inzeráty, obrázkové příběhy, fotoromány, krátké články z mládežnických časopisů) a typových úlohách (přiřazování otázek a odpovědí, textů k obrázkům, doplňování chybějících slov v textu) je prověřováno celkové a detailní porozumění textům.

Poslech s porozuměním (Hörverstehen) : 15 minut

Ve 3 úlohách je prověřováno celkové a detailní porozumění slyšeným textům z Německa, Rakouska, Švýcarska, namluveným standardní výslovností. Texty tvoří krátké rozhlasové zprávy a hlášení, nahrávky, interview. Úkolem je zaznamenávat hlavní informace, rozeznávat podstatné myšlenky.

Psaní (Schreiben) : 30 minut

Úkolem je napsat osobní dopis (odpověď na fiktivní dopis) pomocí zadaných otázek.

Mluvení (Sprechen) : 10 minut

Ústní část se skládá z 2 úloh: v úloze 1 (Sprich über dich) se má zkoušený za pomoci obdržených kartiček s otázkami krátce představit. V úloze 2 (Sprich mit mir) vede kandidát krátký rozhovor se zkoušejícím.

Modelové testy lze najít na adrese www.osd.at

PŘÍPRAVNÉ KURZY K CERTIFIKÁTŮM 

Ke všem mezinárodním zkouškám zajišťujeme individuální přípravné kurzy.

 

Chcete si ověřit Vaši jazykovou úroveň, napsat cvičný test, případně něco zkonzultovat?  Objednejte se na konzultační hodiny, které jsou po domluvě každý čtvrtek od 11:00 do 13:00 h (případně déle) za poplatek 500,- Kč,  hruskovap@kcvjs.cz

 


Chcete se na něco zeptat?   hruskovap@kcvjs.cz