O nás


Krajské centrum vzdělávání a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Plzeň, sady 5. května 42

Adresa: sady 5. května 42, 301 00 Plzeň
Zřizovatel: Plzeňský kraj
Právní forma: příspěvková organizace
IČO: 49774191
DIČ: CZ 49774191
IZO KCV: 150077912
IZO JŠ: 049774191
Bankovní spojení: 198834747/0300 ČSOB
Datová schránka: 55yfxq7

 


Struktura organizace

 • Ředitelství, sady 5. května 42, 301 00 Plzeň
 • Jazyková škola, sady 5. května 42, 301 00 Plzeň
 • Další vzdělávání pedagogických pracovníků, sady 5. května 42, 301 00 Plzeň
 • Celoživotní vzdělávání, sady 5. května 42, 301 00 Plzeň 
 • Informačně-vzdělávací středisko Plzeňského kraje Info Kariéra, Tylova 33, 301 00  Plzeň
 • Knihovna, sady 5. května 42, 301 00 Plzeň
 • Doplňková činnost, sady 5. května 42, 301 00 Plzeň
Hlavní činnost
 • Další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP)
 • Celoživotní vzdělávání (CŽV)
 • Jazykové vzdělávání (JŠ)
Doplňková činnost
 • Nákup a prodej učebnic, učebních textů a učebních pomůcek 
 • Výroba, rozmnožování a nahrávání zvukových a obrazových záznamů 
 • Vydavatelská a nakladatelská činnost 
 • Překladatelská a tlumočnická činnost
Kontakt

Webové stránky: http://www.kcvjs.cz
Elektronická pošta: sekretariat@kcvjs.czsjs@kcvjs.cz
Telefon: +420 377 350 420 (KCV), + 420 378 010 010 (JŠ)Další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP)

KCVJŠ vzniklo v lednu 2005 jako příspěvková organizace Plzeňského kraje a v oblasti DVPP navazuje na desetiletou tradici bývalého Pedagogického centra Plzeň. V souladu s ustanovením § 115 zákona č. 561/ 2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání zajišťujeme realizaci akreditovaných vzdělávacích programů, které nabízíme formou Programové nabídky dvakrát ročně. Kromě pravidelné nabídky realizujeme také akce na klíč pro celé pedagogické sbory.

 • další vzdělávání pedagogických pracovníků škol a školských zařízení
 • poradenství školám a školským zařízením v otázkách metodiky, řízení škol a školských zařízení
 • informace o nových směrech a postupech ve vzdělávání
 • koordinace podpůrných činností pro školy a školská zařízení
 • spolupráce na rozvojových programech a dalších akcích

Jazyková škola

Jazykové vzdělávání navazuje ve své činnosti na více než padesátiletou tradici výuky cizích jazyků ve Státní jazykové škole v Plzni. Studium je přístupné všem věkovým skupinám s garantovanou návazností a koncepčností. Zajišťujeme také překladatelské a tlumočnické služby. V současné době nabízíme v jednotlivých jazycích tyto typy kurzů (včetně možnosti složení státních jazykových zkoušek).

 • jazykové kurzy pro veřejnost
 • státní a mezinárodní jazykové zkoušky
 • zkoušky z češtiny pro cizince
 • podnikové a individuální kurzy
 • pomaturitní studium

 

Výroční zprávy