Jazyková škola


Jazykové kurzy   Pomaturitní studium   Mezinárodní zkoušky z angličtiny   Mezinárodní zkoušky němčiny   Státnice   Čeština pro cizince

Jazykové vzdělávání navazuje ve své činnosti na více než čtyřicetiletou tradici výuky cizích jazyků ve Státní jazykové škole v Plzni. Studium je přístupné všem věkovým skupinám s garantovanou návazností a koncepčností. Zajišťujeme také překladatelské a tlumočnické služby. V současné době nabízíme v jednotlivých jazycích tyto typy kurzů (včetně možnosti složení státních jazykových zkoušek).

Školní vzdělávací program Jazykové školy je k dispozici na sekretariátu organizace v sadech 5. května 42, Plzeň.

  Anglický jazyk

 • základní a střední kurzy pro dospělé 
 • dětské, mládežnické a juniorské kurzy 
 • přípravné kurzy ke státním jazykovým zkouškám 
 • přípravné kurzy k mezinárodním certifikátům PET FCE a CAE
 • složení mezinárodních zkoušek PET, FCE a CAE za anglického jazyka 
 • přípravné kurzy k maturitním zkouškám 
 • konverzační kurzy s rodilým mluvčím 
 • kurzy pro komerční praxi 
 • pomaturitní roční intenzivní kurzy s nepovinně volitelným druhým jazykem 
 • podnikové a individuální kurzy 
 • složení státní jazykové zkoušky základní a všeobecné
  Německý jazyk
 • základní a střední kurzy pro dospělé
 • dětské, mládežnické a juniorské kurzy
 • přípravné kurzy ke státním jazykovým zkouškám
 • přípravné kurzy k mezinárodním certifikátům ÖSD (A1, A2, B1, B2, C1)
 • přípravné kurzy k maturitním zkouškám
 • konverzační kurzy s rodilým mluvčím
 • kurzy pro tlumočníky a překladatele
 • kurzy pro komerční praxi
 • pomaturitní roční intenzivní kurzy s volitelným druhým jazykem
 • podnikové a individuální kurzy
 • složení státní jazykové zkoušky základní, všeobecné a speciální
 • složení mezinárodních jazykových zkoušek ÖSD (A1, A2, B1, B2, C1, C2)
  Francouzský jazyk
 • základní a střední kurzy pro dospělé
 • dětské, mládežnické a juniorské kurzy
 • přípravné kurzy ke státním jazykovým zkouškám
 • kurzy s přípravou na mezinárodní certifikáty DELF
 • přípravné kurzy k maturitním zkouškám
 • kurzy pro komerční praxi
 • pomaturitní roční intenzivní kurzy s volitelným druhým jazykem
 • podnikové a individuální kurzy
 • složení státní jazykové zkoušky základní a všeobecné
  Český jazyk pro cizince
 • základní kurzy pro dospělé
 • podnikové a individuální kurzy
 • složení zkoušky z českého jazyka pro cizince k získání povolení k trvalému pobytu v ČR
  Ruský jazyk
 • základní a střední kurzy pro dospělé
 • dětské, mládežnické a juniorské kurzy
 • přípravné kurzy ke státním jazykovým zkouškám
 • kurzy pro komerční praxi
 • pomaturitní roční intenzivní kurzy s volitelným druhým jazykem
 • podnikové a individuální kurzy
 • složení státní jazykové zkoušky základní a všeobecné
  Španělský jazyk
 • základní a střední kurzy pro dospělé
 • dětské, mládežnické a juniorské kurzy
 • podnikové a individuální kurzy