Pomaturitní studium


 Obsah a rozsah

Jednoleté pomaturitní intenzivní jazykové kurzy probíhají od pondělí do pátku v dopoledních hodinách, denně 4 vyučovací hodiny. Hlavní jazyk (angličtina, němčina) v rozsahu 20 hodin týdně v kombinaci s vedlejším nepovinně volitelným předmětem (angličtina, němčina, francouzština, španělština, ruština) o 2 - 4 hodinách týdně. - Studenti hlavního jazyka jsou rozděleni na základě výsledků vstupního rozřazovacího testu do tříd s odpovídající jazykovou úrovní. Pomaturitní studium probíhá od září do června stejně jako školní rok na středních a základních školách.

Podmínky přijetí ke studiu

Ke studiu se přijímají uchazeči s úplným středním vzděláním. Studenti, kteří se k pomaturitnímu studiu přihlásí v kalendářním roce svojí maturity, mají výhody středoškolského studenta (úlevy na daních pro rodiče, dávky státní sociální podpory, stát hradí zdravotní pojištění apod.). Přijímají se i starší absolventi SŠ a VŠ (bez těchto výhod).

Certifikace a výstupy

Výukový program je přizpůsoben úrovni jednotlivých tříd tak, aby studenti s vysokou vstupní úrovní mohli během nebo po ukončení studia složit státní jazykovou zkoušku nebo mezinárodní jazykovou zkoušku z anglického či německého jazyka. I studenti s nižší vstupní znalostí jazyka budou připravování na mezinárodní jazykovou zkoušku odpovídající úrovně. Intenzivní jazyková příprava v jednoletém jazykovém kurzu je velmi dobrou příležitostí zejména pro studenty, kteří neuspěli u přijímacích zkoušek na VŠ a chtějí se i v příštím školním roce ucházet o studium jazyků na filozofických nebo pedagogických fakultách. Ostatní uchazeči mohou během studia zdokonalit své jazykové znalosti žádané v kterémkoli zaměstnání. Po úspěšném ukončení jednoletého intenzivního pomaturitního jazykového kurzu vydá KCVJŠ Plzeň absolventovi osvědčení a při složení státních či mezinárodních zkoušek příslušná vysvědčení.

Exkluzivita

Krajské centrum vzdělávání a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Plzeň je držitelem licencí opravňujících k výkonu mezinárodních cambridgeských jazykových z anglického jazyka a ÖSD z německého jazyka.

Dále nabízíme

Prodej učebnic našim studentům za zvýhodněné ceny, služby jazykové knihovny a studovny zdarma, počítačem podporovanou výuku, prodej občerstvení.

Způsob přihlášení

Elektronicky na webu www.kcvjs.cz v sekci Jazyková škola - Pomaturitní studium. Pro objednání klepněte ZDE a vyberte požadovaný kurz. Vyplňte osobní údaje a závazně objednejte. 
Osobně na studijním oddělení KCVJŠ Plzeň v sadech 5. května 42 (přízemí vlevo).

Zápis na příští školní rok zahajujeme již v lednu.

Cena a platba
    • Plné školné: 23 500,- Kč (23 500,- Kč školné + 500,- Kč zápisné), platba včetně odevzdání dokladu do 31. 8.
    • Rozdělené školné: 
      • 1. splátka – 11 750,- Kč, platba včetně odevzdání dokladu do 30. 6. 
      • 2. splátka – 11 750,- Kč, platba včetně odevzdání dokladu do 31. 12. 

  Platba školného: na účet č.: 198834747 / 0300, ČSOB, variabilní symbol: rodné číslo