Projekty


Let's Grow! - Vocational Education Support System for Young Migrants

V rámci projektu se zaměřujeme na podporu při začleňování mladých migrantů do středoškolského vzdělání formou komplexní podpory, např. kurzy českého jazyka, kariérového poradenství, adaptačními aktivitami, doučováním, psychosociální podporou, dobrovolnickou podporou. Vedle toho se zaměřujeme i na metodickou podporu středoškolských pedagogů při práci se žáky bez dostatečné znalosti češtiny. A v neposlední řadě se snažíme dosáhnout systémové změny na státní úrovni ve spolupráci s krajskými samosprávami.

Cílovou skupinou projektu je mladá generace migrantů ve věku 14 – 25 let, kteří potřebují vyřešit svou studijní a profesní situaci. Ti po splnění povinné školní docházky (většinou v zemi původu) nemají možnost se bezplatně učit česky a neznalost českého jazyka následně těmto dospívajícím znemožňuje vstup na střední školu v České republice, čímž jsou vyřazeni ze středoškolského i dalšího vzdělávání. Aktivity v projektu tak reagují na tuto situaci a cílí na zvýšení šancí žáků na přijetí a úspěšné studium na škole odpovídající jejich potenciálu.

Česky levou zadní online

V rámci projektu vzniká online platforma Česky levou zadní online jako podpora pro vícejazyčné žáky a jejich vyučující. Platforma vychází z obsahu učebnice, pracovního sešitu a metodiky Levou zadní, kterou dále rozšiřuje o nová cvičení, poslechy a další materiály. Jedná se i o samostatný e-learningový kurz pro samouky.

Letní intenzivní kurz

Jedná se o 100 hodin intenzivní výuky českého jazyka pro slovanské žáky, kteří jsou přijati na střední školu. Výuka a její tempo bude přizpůsobeno aktuální jazykové úrovni účastníků kurzu a posun v komunikačních dovednostech bude ověřován formou testu. Šíře následné podpory při zahájení studia na střední škole se bude odvíjet od potřeb konkrétního žáka.

Tento kurz má za cíl připravit mladé lidi s malou znalostí českého jazyka (A0, A1, A2-B1) pro vstup na střední školu.

Do kurzu je možno se přihlásit, pokud:

  • je ti 15 –19 let
  • pocházíš z některého ze slovanských států (např. Ukrajina, Bělorusko, Bulharsko, Slovensko)
  • máš rozhodnutí o přijetí na střední školu v České republice
  • chceš zlepšit svou znalost českého jazyka
  • nevadí ti učit se v době letních prázdnin
Termín kurzu: 31. 7. – 25. 8. 2023
Rozsah kurzu:100 hodin výuky českého jazyka – 5 dní v týdnu, každý den 5 hod.
Forma kurzu: prezenční (nutná min. 80% docházka)
Místo realizace: Plzeň, Tylova 33
Kapacita kurzu: max. 12 osob
Vratná záloha:1500 Kč (v případě splnění podmínek kurzu bude záloha vrácena zpět)
Hodnocení: na začátku i na konci kurzu projdeš testem, nemusíš se ale ničeho obávat, test ti ukáže, jak se zlepšuješ.
 

Ke staženíleták (ČJ), листівка (UA)

Pokud máš o kurz zájem, zaregistruj se nezávazně ZDE

Po registraci se ti ozveme, ale kdybys potřeboval/a další informace ještě před registrací, napiš na: letsgrow@kcvjs.cz.

Zdokonalovací jazykové kurzy

Kurzy pro mladé migranty, kteří studují střední školu v Plzeňském kraji, ale jejich znalost českého jazyka (na komunikační či akademické úrovni) je nedostatečná. Kurzy budou zaměřené na čtení, psaní, mluvení, poslech a gramatiku. Jedná se o přípravný kurz na přijímací zkoušky na SŠ, zdokonalovací kurzy pro žáky SŠ či přípravný kurz k maturitě z českého jazyka a literatury. Hodinová dotace každého z kurzů je 60 hodin.

Roční přípravný kurz

Intenzivní výuka českého jazyka s dotací 1100 hodin v průběhu jednoho školního roku (září – červen). Cílem kurzu je příprava na studium na české střední škole a její úspěšné dokončení. Součástí kurzu je i výuka matematiky a angličtiny a podpora v oblastech, které budou reagovat na individuální potřeby každého z účastníků kurzu. Kurz je určen mladým migrantům, kteří mají dokončenou základní školu. Rádi by studovali střední školu v ČR, ale jejich jazyková úroveň pro zahájení a úspěšné dokončení studia na střední škole je nedostatečná (tj. úroveň A0, A1).

Ke stažení Leták (ČJ), leták (UA) 

 

E-mail: letsgrow@kcvjs.cz

Doba realizace projektu: 1. 8. 2022 – 31. 8. 2027

Místo realizace projektu: Plzeňský kraj, Jihomoravský kraj, celá ČR, některé aktivity pouze Praha.

 

Projekt je financován nadací The Velux Foundations a aktivita Česky levou zadní online je spolufinancována
z Nadace Kooperativy. Realizovaný je ve spolupráci s
 META, o. p. s. - Podpora příležitostí ve vzdělávání
a
JCMM 

 Partneři projektu