Státní jazykové zkoušky


Základní

Zkouška ověřuje schopnost kandidáta pohotově reagovat v cizím jazyce (na úrovni B2 SERR) v běžných situacích denního života a schopnost pohovořit o daných tématech s přihlédnutím k reáliím dané jazykové oblasti. 

Více informací

Všeobecná

Zkouška ověřuje schopnost kandidáta vyjadřovat se v cizím jazyce (na úrovni C1 SERR) ve složitějších situacích běžného denního života, pohotově a plynně pohovořit o daných tématech. 

Více informací 


Překladatelská

Tuto zkoušku organizujeme pouze v němčině a angličtině. Ke zkoušce se mohou přihlásit pouze ti, kteří úspěšně složili státní všeobecnou jazykovou zkoušku, což musí doložit příslušným vysvědčením.

Více informací

Tlumočnická

Tuto zkoušku organizujeme pouze v němčině. Ke zkoušce se mohou přihlásit pouze ti, kteří úspěšně složili státní všeobecnou jazykovou zkoušku, což musí doložit příslušným vysvědčením. 

Více informací