Vzdělávání učitelů

KCVJŠ vzniklo v lednu 2005 jako příspěvková organizace Plzeňského kraje a v oblasti DVPP navazuje na desetiletou tradici bývalého Pedagogického centra Plzeň. V souladu s ustanovením § 115 zákona č. 561/ 2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání zajišťujeme realizaci akreditovaných vzdělávacích programů, které nabízíme formou Programové nabídky dvakrát ročně. Kromě pravidelné nabídky realizujeme také akce na klíč pro celé pedagogické sbory.


Způsob přihlašování na akce

a) Elektronicky na www.kcvjs.cz (návod jak se přihlásit naleznete zde)

b) Papírovou přihláškou (ke stažení zde), včetně vyplněného formuláře se souhlasem s GDPR (ke stažení zde)

Vyplněný tiskopis přihlášky (orazítkovaný a podepsaný odpovědnou osobou) včetně přiloženého souhlasu s GDPR pošlete na adresu: Krajské centrum vzdělávání a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Plzeň, sady 5. května 42, 301 00 Plzeň

Přijetí přihlášek nepotvrzujeme.


Konání akcí

Zájemce obdrží nejpozději 10 dnů před konáním akce pozvánku na adresu uvedenou v přihlášce


Způsob platby

Účastnický poplatek hradí vysílající organizace, zpravidla škola (KCVJŠ vystaví po uskutečnění akce na základě prezenční listiny fakturu)

Účastnický poplatek si hradí účastník sám (platba v hotovosti během akce proti pokladní stvrzence nebo po uskutečnění akce obdrží fakturu s přiloženou složenkou)

Finančně náročnější akce - exkurze, lyžařské kurzy, cyklické akce apod. (podmínky platby budou uvedeny v jednotlivých pozvánkách)


Stornovací podmínky

Omluva možná písemně (i e-mailem) 5 dnů před konáním akce (uveďte číslo akce, adresu školy, jméno a příjmení odhlašovaného)

Výjimečně telefonicky v den konání akce na telefonním čísle +420 377 350 420 nebo e-mailem na adresu sekretariat@kcvjs.cz nebo u garanta akce (uveden v pozvánce). Upozornění: Příjem Vámi zaslaného e-mailu musí být potvrzen pracovníkem KCVJŠ

V případě neomluvené neúčasti bude účtován storno poplatek

U finančně náročnějších akcí platí zvláštní stornovací režim (uveden v pozvánkách)


Akce na klíč

Spolu s kurzy a semináři, které KCVJŠ Plzeň nabízí formou Programových nabídek, připravujeme i vzdělávací programy pro učitelské sbory či kolektivy pracovníků na základě specifických potřeb a požadavků jednotlivých škol a školských zařízení. Tento typ kurzu, Akce na klíč, Vám přináší nejen možnost přesně definovat obsahovou stránku akce, ale ve většině případů i termín a místo konání. Tyto faktory potom zaručují nejen vysokou efektivitu vlastního školení, ale i značnou úsporu finančních prostředků. V případě zájmu kontaktujte, prosím, garanty jednotlivých oborů.