Atraktivní a efektivní vyučovací metody ve výuce cizích jazyků na ZŠ a SŠ I (8. - 9. 3. 2019)

Cílem celé dvoudenní akce je zvýšení odborné, metodické a didaktické úrovně zúčastněných vyučujících cizích jazyků na různých typech škol, získání praktických a lehce využitelných aktivit, her, portálů a materiálů do výuky, zvýšení motivace a zapojení všech žáků ve třídě, ale také motivace vyučujících samotných, neboť jen motivovaný a akční učitel s neotřelými nápady může motivovat a podporovat své žáky ve výuce, ovlivňovat jejich cestu v rámci cizího jazyka a budoucího povolání, ale také zkvalitnit proces učení a nabídnout všem žákům různé možnosti k učení. Přidanou hodnotou je i setkání pedagogů z různých typů škol, kteří díky diskusi mohou načerpat nové nápady, sdílet své zkušenosti, propojit své znalosti z cizích jazyků i napříč různými předměty v různých školách, reflektovat své zkušenosti a potíže z praxe s ostatními, kteří sdílejí stejnou nebo naopak jinou zkušenost. V rámci celého cyklu si účastníci prakticky vyzkouší různé aktivity v 6 dílčích blocích: 1. Konverzační a hravé metody ve výuce cizích jazyků na ZŠ a SŠ aneb Nebojte se konverzovat i se začátečníky; 2. Netradiční nápady a jednoduché projekty do výuky cizích jazyků na ZŠ a SŠ; 3. Efektivní a neefektivní metody výuky na různých typech škol, úskalí při vyučování; 4. Práce s autentickými materiály ve výuce cizích jazyků; 5. Aktivity a efektivní hry ve výuce cizích jazyků pro různé typy žáků; 6. Zapojení svátků do výuky cizích jazyků. Akreditace MŠMT, možnost hradit ze šablon. Doprovodný podvečerní a večerní program (Wellnesscentrum Konstantin, Šipín a Johannes Urzidil).
celý popis kurzu
Cena:

3 700 Kč

Obsazenost:
Volno

Číslo akce:18-0011-52
Obor: 011 - Německý jazyk
Období: 2. pololetí 2018/2019
Termín: 8. - 9. 3. 2019
Počet hodin: 16
Doporučeno: učitelům cizích jazyků 2. stupně ZŠ a všech typů SŠ
Lektor: Mgr. Lucie Čechová
Rozsah: Počet hodin : 16, Typ hodiny : Vyučovací - 45 min.
Místo konání: Konstantinovy Lázně, hotel Jitřenka
Garant: Mgr. Kateřina Caisová
Počet volný míst: 16