Činnost mateřské školy a základní školy ve školním roce 2018/2019

Základní momenty správního řízení v praxi mateřské a základní školy: postup v souladu se správním řádem a školskými právními předpisy, postup v souladu s GDPR. Organizační zajištění předškolního a základního vzdělávání, úplata za vzdělávání a školské služby, komunikace se zákonnými zástupci z úhlu pohledu školského zákona, občanského zákoníku (poskytování informací, vyzvedávání dítěte apod.) a GDPR. Základní problematické momenty v průběhu předškolního a základního vzdělávání: zejména povinnost předškolního vzdělávání, individuální vzdělávání dítěte, plnění povinné školní docházky, hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků, výchovné problémy, kázeňská opatření; práva a povinnosti zákonných zástupců dítěte nebo žáka a školy, jednání a zpracování dokumentace v souladu s GDPR. První zkušenosti s aplikací GDPR a promítnutí do dokumentace školy. Pracovněprávní aspekty jednotlivých činností. Aktuality ke dni konání semináře a diskuse, dotazy.
celý popis kurzu
Cena:

800 Kč

Obsazenost:
Obsazeno

Číslo akce:18-0001-08
Obor: 001 - Řízení
Období: 1. pololetí 2018/2019
Termín: leden - květen 2019
Počet hodin: 5
Doporučeno: Ředitelé škol a škol. zařízení
Lektor: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D.
Rozsah: Počet hodin : 5, Typ hodiny : Vyučovací - 45 min.
Místo konání: KCVJŠ Plzeň
Garant: Mgr. Lukáš Vlček
Počet volný míst: 0