Dohodnu se … (seminář pro pedagoga, který se potřebuje s někým dohodnout a ono to jde těžko)

Člověk se v roli pedagoga dostává do role, která klade vysoké nároky na jeho schopnost vyjednávat, prosadit svůj názor, sdělit zpětnou vazbu tváří v tvář kolegovi, rodičům, někomu dalšímu... V rámci kursu budeme pracovat na hladkém zvládání komunikačně náročných situací. Seznámíme se s postupy, které vedou k úspěchu při vyjednávání, v přiměřeném sebeprosazení, se zvládáním problémových situací a řešením problémů co nejefektivnějším způsobem.
celý popis kurzu
Cena:

900 Kč

Obsazenost:
Obsazeno

Číslo akce:22-0002-54
Obor: 002 - Pedagogika a psychologie
Období: 2. pololetí 2022/2023
Termín: 20. dubna 2023 9.00hod
Počet hodin: 6
Doporučeno: učitelům, pedagogickým pracovníkům
Lektor: PhDr. Jan Gruber, Ph.D.
Rozsah: Počet hodin : 6, Typ hodiny : 45 min.
Místo konání: Infokariéra Tylova 33 Plzeň
Garant: Ivonna Doležalová
Počet volný míst: 0