Emoční poruchy a poruchy chování dětí

Vzdělávací akce seznámí s některými emočními poruchami a zaměří se na odlišení obtíží v chování dětí s emočními poruchami od poruch chování jako takových. Součástí bude i odlišení syndromu ADHD jako specifické poruchy chování od poruch chování, popsán bude i syndrom ADHD s přidruženou poruchou chování. Prezentovány budou nejčastější potíže v chování u dětí s emočními poruchami a typické projevy poruch chování jako takových. Popsány budou mechanismy vzniku nevhodného až agresivního chování, nastíněny budou i možnosti řešení tohoto chování v rámci školy. Seminář bude doplněn kazuistikami dětí s emočními poruchami a poruchami chování a příklady z praxe.
celý popis kurzu
Cena:

800 Kč

Obsazenost:
Obsazeno

Číslo akce:22-0003-52
Obor: 003 - Speciální pedagogika
Období: 2. pololetí 2022/2023
Termín: 6. června 2023 9.30 hod
Počet hodin: 5
Doporučeno: učitelům ZŠ, učitelům speciálních škol, asistentům pedagoga
Lektor: PaedDr. et Mgr. Hana Žáčková
Rozsah: Počet hodin : 5, Typ hodiny : 45 min.
Místo konání: Infokariéra Tylova 33 Plzeň
Garant: Ivonna Doležalová
Počet volný míst: 0