Formativní hodnocení

Na semináři se účastníci seznámí se základními metodami a technikami hodnocení se zvláštním zřetelem k hodnocení formativnímu (vyjasňování cílů, poskytování popisné zpětné vazby, aktivizování žáků jako vlastníků svého učení, tvorba objektivních školních pravidel a kritérií hodnocení žáka…), které významným způsobem ovlivňují kvalitu vzdělávání. Důraz bude kladen na praktickou aplikovatelnost a zkušenosti ve vlastní výuce. V průběhu kursu budou učitelé vedeni k plánování konkrétních kroků směrem ke zkvalitnění vlastních hodnotících postupů, o svých krocích budou v příštím setkání informovat ostatní, budou je reflektovat, porovnávat s ostatními, hledat a plánovat další kroky.
celý popis kurzu
Cena:

1 300 Kč

Obsazenost:
Obsazeno

Číslo akce:22-0002-52
Obor: 002 - Pedagogika a psychologie
Období: 2. pololetí 2022/2023
Termín: 15.května 2023 9.00hod
Počet hodin: 8
Doporučeno: učitelům 1.stupně ZŠ, učitelům 2.stupně ZŠ, učitelům SOŠ a SOU, učitelům gymnázií
Lektor: PhDr. Libor Kyncl
Rozsah: Počet hodin : 8, Typ hodiny : 45 min.
Místo konání: Infokariéra Tylova 33 Plzeň
Garant: Ivonna Doležalová
Počet volný míst: 0