Jak zvládat kritiky a řešit konflikty

Stává se, že kolegové, rodiče aj. něco slíbí a nedodrží. Neplní své úkoly, nemluví otevřeně, připomínky sdělují "za zády". Na poradách, ve sborovně i jinde vznikají konflikty, nebo do školy přichází rozhněvaný rodič. Na semináři se účastnící seznámí s vysoce účinnými postupy, které vedou druhé lidi k odpovědnosti za své chování a nenarušují vzájemné vztahy. Budou řešeny i konkrétní situace z praxe.
celý popis kurzu
Cena:

800 Kč

Obsazenost:
Obsazeno

Číslo akce:22-0002-56
Obor: 002 - Pedagogika a psychologie
Období: 2. pololetí 2022/2023
Termín: 25. dubna 2023 9.00hod
Počet hodin: 6
Doporučeno: Učitelé ZŠ, SŠ, pedagogičtí pracovníci
Lektor: Mgr. Michal Dubec
Rozsah: Počet hodin : 6, Typ hodiny : 45 min.
Místo konání: Infokariéra Tylova 33 Plzeň
Garant: Ivonna Doležalová
Počet volný míst: 0