Kolegiální podpora a mentorské dovednosti na škole

Interaktivní seminář, zaměřený na problematiku tvorby pedagogických portfolií. Přehled témat: Formy kolegiální podpory – sdílení zkušeností účastníků z vlastních škol, příklady dobré praxe. Jak postupovat, když si chceme vytvořit plán profesního rozvoje. Kdo na škole má vliv na učitelovo plánování profesního rozvoje. Jak si svůj profesní rozvoj dokumentovat, dokládat. Jaké máme druhy portfolií a co do nich – podle jejich zaměření – patří. Interní/externí mentor a jeho možnosti v rámci profesního rozvoje učitelů. Aktivní naslouchání jako základní mentorský nástroj – vysvětlení, práce ve dvojicích/trojicích.
celý popis kurzu
Cena:

1 300 Kč

Obsazenost:
Volno

Číslo akce:22-0002-51
Obor: 002 - Pedagogika a psychologie
Období: 2. pololetí 2022/2023
Termín: NEKONÁ SE
Počet hodin: 8
Doporučeno: učitelům 1.stupně ZŠ, učitelům 2.stupně ZŠ, učitelům SOŠ a SOU, učitelům gymnázií
Lektor: PhDr. Libor Kyncl
Rozsah: Počet hodin : 8, Typ hodiny : 45 min.
Místo konání: Infokariéra Tylova 33 Plzeň
Garant: Ivonna Doležalová
Počet volný míst: 29