Komunikace bez poražených ve škole

Vzdělávací program předtsavuje koncept komunikace ve škole, který pomáhá vytvářet dobré klima, podporující komunikaci a umožňuje řešit konfliky tak, aby ani jedna strana nebyla poražena, tedy win- win. T.E.T. - Teacher Effectiveness Training je kniha, koncept a kurz pro pedagogické pracovníky, který vyvinul Thomas Gordon, americký psycholog a autor celosvětově úspěšných knih a systému kurzů Výchova bez poražených, Škola bez poražených, a dalších. Cílem programu je představit T.E.T., nastínit dovednosti pro zlepšení vztahů se žáky, rozvoj komunikace a řešení problémů. KCVJŠ od roku 2017 realizuje kompletní programy "Bez poražených" pro rodiče a učitele. Seminář představuje také naše zkušenosti a výhody a nevýhody těchto komplexních kurzů pro učitele a celou školu.
celý popis kurzu
Cena:

1 000 Kč

Obsazenost:
Volno

Číslo akce:22-0001-54
Obor: 001 - Řízení
Období: 2. pololetí 2022/2023
Termín: 4. května 2023 9.00hod
Počet hodin: 4
Doporučeno: pedagogickým pracovníkům
Lektor: Mgr. Lukáš Vlček, Mgr. Barbora Kreislová
Rozsah: Počet hodin : 4, Typ hodiny : 45 min.
Místo konání: INFOKARIĚRA, Tylova 33, Plzeň
Garant: Mgr. Lukáš Vlček
Počet volný míst: 8