Koučovací přístup ve vedení a řízení školy - Osobnostní a profesní rozvoj vedoucích pracovníků škol

Vzdělávací program Osobnostní a profesní rozvoj vedoucích pracovníků škol - Koučovací přístup ve vedení a řízení školy v celkovém rozsahu 70 výukových hodin je zaměřen na komplexní osobnostní, sociální a profesní rozvoj vedoucích pracovníků škol a školských zařízení prostřednictvím koučovacího přístupu. Jednotlivé vzdělávací bloky pracují s tématy vedení lidí, strategie a plánování , využití emoční inteligence, hodnoty ve školství, motivace ve školní praxi, zvládání stresu, sebeřízení a řízení času. Komplex vzdělávacích bloků umožňuje účastníkům systematicky pracovat na vlastní vizi a koncepci školy. Skupinový koučink nabízí sdílení zkušeností a tvůrčí činnost v rámci kolegiální podpory. Individuální práce podporuje intenzivní soustředění na konkrétní potřeby účastníka v rámci uvedených témat. Konkrétní náplně jednotlivých bloků jsou rozepsány ve vzdělávacím plánu. Celkem 70 výukových hodin je členěno do 7 odborných bloků, každý po 8 výukových hodinách skupinové práce a 2 hodinách individuální práce s lektorem/koučem. Účastníci se aktivně účastní tréninku technik a metod, formují a diskutují svůj názor. V bezpečné atmosféře ucelují své postoje ke kolegům a žákům a osvojují si samotný koučovací přístup.
celý popis kurzu
Cena:

10 000 Kč

Obsazenost:
Volno

Číslo akce:18-0001-10
Obor: 001 - Řízení
Období: 1. pololetí 2018/2019
Termín: září - prosinec 2018
Počet hodin: 70
Doporučeno: vedoucí pracovníci škol a školských zařízení
Lektor: Mgr. Lukáš Vlček
Rozsah: Počet hodin : 70, Typ hodiny : Vyučovací - 45 min.
Místo konání: KCVJŠ Plzeň
Garant: Mgr. Lukáš Vlček
Počet volný míst: 7