Koučování jako metoda vedení lidí

Vzdělávací program se pod vedením odborných koučů a lektorů soustředí na představení metody koučování a možnosti jejího využití v managementu a řízení škol. Jednodenní program je rozdělen na 8 vyučovacích hodin práce ve skupině s uvedenými tématy a navazující 2 výukové hodiny individuálního koučování, ve kterých bude účastník (koučovaný) zpracovávat své individuální pracovní potřeby. Program bude tématicky pokrývat oblasti: Historie koučinku - vznik, kořeny koučování, osobnosti koučinku. Srovnání s ostatními disciplínami - psychoterapie, mentoring, mediace, krizová intervence, pedagogické disciplíny. Principy a zásady koučování - vymezení základních pojmů, navození vztahu s koučovaným (učitelem), vysvětlení pojmu raport, osvojení techniky, vlastnosti dobrého kouče + výběr vlastností pro následný rozvoj v individuálním koučinku, praktická ukázka koučování na účastníkovi, zásady pro kvalitní koučink – popis procesu (GROW,práce s hlasem, principy a pravidla otevřených a uzavřených otázek, nastavení akčních kroků), co znamená pojem SMART (stěžejní část koučovacího procesu), vymezení koučovacího stylu vedení s ostatními styly a stanovení výhod (demokratický styl vedení není vždy nutně koučovací způsob), management a koučování (příklady z praxe). Program vychází z úvodního tématu osvědčeného vzdělávacího projektu Koučování ředitelů škol.
celý popis kurzu
Cena:

3 000 Kč

Obsazenost:
Volno

Číslo akce:18-0001-11
Obor: 001 - Řízení
Období: 1. pololetí 2018/2019
Termín: 11.10.2018
Počet hodin: 10
Doporučeno: Ředitelé škol a škol. zařízení
Lektor: Mgr. Lukáš Vlček Mgr. Lukáš Vlček, Mgr. Bedřiška Žufanová
Rozsah: Počet hodin : 10, Typ hodiny : Vyučovací - 45 min.
Místo konání: KCVJŠ Plzeň
Garant: Mgr. Lukáš Vlček
Počet volný míst: 10