Motivace žáka

Nový interaktivní seminář zaměřený na možnosti, jak může učitel pracovat s žákovou motivací. Vzdělávací akce je připravena pro ty účastníky, kteří hledají další způsoby, jak ve vyučování pracovat s motivací žáků. V průběhu semináře si vyzkoušejí praktické způsoby motivace a budou je společně s lektorem reflektovat. Budou to například: poskytování popisné zpětné vazby žákům, motivování rozhovorem, učební styly, zásady pedagogické komunikace apod. Analyzují také svůj přístup k motivování žáků ve své praxi.
celý popis kurzu
Cena:

1 300 Kč

Obsazenost:
Obsazeno

Číslo akce:22-0002-01
Obor: 002 - Pedagogika a psychologie
Období: 1. pololetí 2022/2023
Termín: 14.11. 2022
Počet hodin: 8
Doporučeno: učitelům 1. a 2. stupně ZŠ, učitelům gymnázií, SOŠ, SOU, ředitelům škol a školských zařízení, asistentům pe-dagoga
Lektor: PhDr. Libor Kyncl
Rozsah: Počet hodin : 8, Typ hodiny : 45 min.
Místo konání: INFOKARIĚRA, Tylova 33, Plzeň
Garant: Ivonna Doležalová
Počet volný míst: 0