Nestěžuj si a jednej

Seminář představí pojmy komunikace a stížnost. Objasní, proč si stěžujeme. Nabídne možnosti, jak pracovat se změnou vlastní komunikace a jak vnímáme a reagujeme na stížnosti druhých. Propojení stížnosti, kritiky, hněvu a jejich vlivu na zdraví. Naučíme se, jak změnit jazyk, jak užitečněji komunikovat s rodiči, při vedení třídních schůzek apod. Jak změnit vlastní postoj k problému a rozšířit cesty k řešení a aktivnímu jednání.
celý popis kurzu
Cena:

800 Kč

Obsazenost:
Volno

Číslo akce:18-0002-52
Obor: 002 - Pedagogika a psychologie
Období: 2. pololetí 2018/2019
Termín: 8.4. 2019 9.00hod
Počet hodin: 8
Doporučeno: všem pedagogickým pracovníkům
Lektor: Mgr. Hana Stejskalová
Rozsah: Počet hodin : 8, Typ hodiny : Vyučovací - 45 min.
Místo konání: KCVJŠ Plzeň, učebna č. 9
Garant: Ivonna Doležalová
Počet volný míst: 14