Novinky, trendy a inspirace pro ICT koordinátory

Cílem tohoto dvou denního semináře je přiblížit stávajícím ICT koordinátorům, ale také učitelům informatiky neformálně vykonávající tuto funkci, novinky a trendy ve vzdělávání v kontextu s využíváním digitálních technologií ve školách a poskytnout jim klíčové rozšiřující informace z následujících oblastí, které úzce souvisí vykonávání funkce ICT koordinátora ve škole: 1) Kolegiální podpora a šíření digitáních kompetencí ve škole, 2) Školní informační systémy, systémy pro řízení výuky (platformy Microsoft a Google), 3) Propagace školy, webová prezentace a sociální sítě, 4) Trendy v rámci počítačových sítí, 5) Plánování rozvoje a nastavení vize školy v rámci integrace ICT do života školy, 6) Evaluace a autoevaluace v rámci využívání digitálních technologií ve škole, 7) Evropský rámec digitálních kompetencí učitelů, 8) Koncepce nového standardu pro ICT koordinátory
celý popis kurzu
Cena:

3 000 Kč

Obsazenost:
Volno

Číslo akce:22-0001-57
Obor: 001 - Řízení
Období: 2. pololetí 2022/2023
Termín: únor - červen 2023
Počet hodin: 16
Doporučeno: Všichni pedagogičtí pracovníci
Lektor: Mgr. Pavla Sýkorová, Mgr. Michal Pelc, Pavel Valenta, Mgr. Tomáš Průcha
Rozsah: Počet hodin : 16, Typ hodiny : 45 min.
Místo konání: Tylova 33, Plzeň
Garant: Mgr. Lukáš Vlček
Počet volný míst: 27