Jak připravit žáky na volbu vzdělávací a profesní cesty

Co je kariérové poradenství a kariérové vzdělávání ve škole? Jak správně pracovat především se žáky osmých a devátých ročníků ZŠ v oblasti jejich volby střední školy? Udělejte si jasno, co pro žáky tento krok znamená a jak je nejlépe podpořit. Zjistěte, jaké základní prvky ve výuce i mimo ni jsou nezbytné ke kvalitnímu rozhodovacímu procesu žáků a jak pracovat s rodiči. Seznamte se s ověřenými postupy a řešeními tohoto tématu ve školách v ČR a podpořte správný systémový přístup ve Vaši škole. Lektoři, kariérový poradci Info Kariéry, od roku 2015 intenzivně pracují se žáky ZŠ a i SŠ při volbě vzdělávací cesty a mají bohaté zkušenosti s podporou škol v této oblasti. Představí kariérové vzdělávání a poradenství jako nástroj, který ve škole pomáhá reagovat na probíhající změny na trhu práce a podporu rozvoje žákovských kompetencí pro 21. století.
celý popis kurzu
Cena:

900 Kč

Obsazenost:
Volno

Číslo akce:22-0001-09
Obor: 001 - Řízení
Období: 1. pololetí 2022/2023
Termín: říjen 2022
Počet hodin: 4
Doporučeno: ředitelé ZŠ, učitelé ZŠ, výchovní a kariérový poradci ZŠ a SŠ
Lektor: Mgr. Lukáš Vlček, Mgr. Michal Parlásek, Mgr. Barbora Kreislová, Mgr. Jan Brabec, Mgr. Jana Slezáková
Rozsah: Počet hodin : 4, Typ hodiny : 45 min.
Místo konání: Plzeň, Tylova 33 - Info Kariéra
Garant: Mgr. Lukáš Vlček
Počet volný míst: 25