Problémové chování žáků ve škole pro management školy

V semináři zkušená lektorka představuje, na základě své praxe, oblasti a specifika problémového chování žáků na 1. a 2. stupni ZŠ a SŠ. Nevhodné chování ve škole je v semináři nahlíženo z teoretického i praktického hlediska, jsou uváděny příklady nevhodného chování a příklady řešení různých situací. Téma se dotýká hranice problémů v chování a poruchami chování. Představuje poruchy chování a navrhuje možná řešení ve škole. Benefitem semináře je představení dostupných služeb v Plzeňském kraji, které školám pomáhají se žáky v oblasti problémového chování a vytváření tak kontakty a sociální sítě, zaměřené na tuto problematiku.
celý popis kurzu
Doplňující informace
V případě, že se nemůžete účastnit, prosím o informaci obratem na můj email.
Cena:

1 200 Kč

Obsazenost:
Volno

Číslo akce:22-0001-55
Obor: 001 - Řízení
Období: 2. pololetí 2022/2023
Termín: 28. března 2023 9:00
Počet hodin: 8
Doporučeno: Ředitelé škol a škol. zařízení
Lektor: Mgr. Milena Peteříková Mgr. Milena Peteříková
Rozsah: Počet hodin : 8, Typ hodiny : 45 min.
Místo konání: KCVJŠ Tylova 33, Plzeň
Garant: Mgr. Lukáš Vlček
Počet volný míst: 21