Psychohygiena učitele v pedagogické praxi (12. 11. 2018)

Vzdělávací program je zaměřen na rizikové faktory v práci pedagogů a jejich řešení pomocí pravidelné psychohygieny. Program je rozdělen na 6 výukových hodin společné práce v semináři a 2 hodiny praktických rozborů případových studií účastníků, nebo modelových situací. Seminář pokrývá uvedená témata: Stali jsme se učiteli - důsledky naší volby. Radosti (a strasti) pedagogické práce. Srovnání s dalšími pomáhajícími profesemi. Očekávání začínajícího pedagoga a realita spojená s praxí. Měření osobní spokojenosti. Zdroje stresu. Posouzení rizik. Reflexe a sebepoznání jako užitečné nástroje. Jak předcházet syndromu vyhoření. Strach a otevřenost ke změně. Jak zůstat stále kreativní? Přístup zaměřený na řešení. Akční plán zdravého seberozvoje.
celý popis kurzu
Cena:

1 200 Kč

Obsazenost:
Obsazeno

Číslo akce:18-0002-19
Obor: 002 - Pedagogika a psychologie
Období: 1. pololetí 2018/2019
Termín: 12.11. 2018 9.00hod
Počet hodin: 8
Doporučeno: Všichni pedagogičtí pracovníci
Lektor: Mgr. Hana Stejskalová
Rozsah: Počet hodin : 8, Typ hodiny : Vyučovací - 45 min.
Místo konání: KCVJŠ Plzeň
Garant: Ivonna Doležalová
Počet volný míst: 0