Psychohygiena učitele v pedagogické praxi

Vzdělávací program je zaměřen na rizikové faktory v práci pedagogů a jejich řešení pomocí pravidelné psychohygieny. Program je rozdělen na 6 výukových hodin společné práce v semináři a 2 hodiny praktických rozborů případových studií účastníků nebo modelových situací. Seminář pokrývá uvedená témata: Stali jsme se učiteli – důsledky naší volby. Radosti (a strasti) pedagogické práce. Očekávání začínajícího pedagoga a realita spojená s praxí. Měření osobní spokojenosti. Zdroje stresu. Posouzení rizik. Reflexe a sebepoznání jako užitečné nástroje. Strach a otevřenost ke změně. Jak zůstat stále kreativní? Přístup zaměřený na řešení. Jak předcházet syndromu vyhoření? Minimum z krizové intervence. Akční plán zdravého seberozvoje.
celý popis kurzu
Doplňující informace
Důležité UPOZORNĚNÍ! Seminář se koná v INFOKARIÉŘE v Tylově ul. 33 v Plzni. Na místě a v okolí nezaparkujete. Lepší je nechat auto na kraji Plzně a přijet tramvají č.4 z Košutky nebo z Borů a vystoupit na zastávce U práce, vejít do Tylovky a jít asi 300m k INFOKARIÉŘE. Trolejbusy a autobusy zůstávají viset v ranní špičce, vyjeďte proto s časovou rezervou!
Cena:

1 200 Kč

Obsazenost:
Obsazeno

Číslo akce:22-0002-04
Obor: 002 - Pedagogika a psychologie
Období: 1. pololetí 2022/2023
Termín: 3. 2. 2023 9.00hod
Počet hodin: 8
Doporučeno: učitelům ZŠ, SŠ, pedagogickým pracovníkům, vychovatelům ŠD, pedagogům volného času
Lektor: Mgr. Hana Stejskalová
Rozsah: Počet hodin : 8, Typ hodiny : 45 min.
Místo konání: INFOKARIĚRA, Tylova 33, Plzeň
Garant: Ivonna Doležalová
Počet volný míst: 0