Rizikové jednání žáků ve školských zařízeních se zaměřením na právní důsledky

Nový seminář pojednává o oblasti rizikového jednání dětí ve školských zařízeních, vysvětluje právní důsledky takového jednání, zejména ve vztahu k přímému a nepřímému násilí, užívání legálních návykových látek a OPL. Seminář poskytuje informace, vedoucí ke snížení protiprávních skutků dětí ve školním prostředí, pomáhá pedagogovi v orientaci v právních normách, které se tématu přímo týkají a poskytuje informace vedoucí k řešení vzniklých situací přímo ve školním prostředí. Rovněž jsou předloženy možné postupy vedoucí k řešení rizikových situací a informace o organizacích, které realizují preventivní aktivity směřující ke snížení protiprávnosti dětí ve škole. Budou předloženy informace o organizacích, které řeší následky rizikového chování a jednání dětí.
celý popis kurzu
Cena:

1 200 Kč

Obsazenost:
Obsazeno

Číslo akce:22-0002-03
Obor: 002 - Pedagogika a psychologie
Období: 1. pololetí 2022/2023
Termín: 8.11. 2022
Počet hodin: 8
Doporučeno: učitelům ZŠ, pedagogickým pracovníkům, vychovatelům ŠD
Lektor: Bc. Pavel Beránek, MBA
Rozsah: Počet hodin : 8, Typ hodiny : 45 min.
Místo konání: INFOKARIĚRA, Tylova 33, Plzeň
Garant: Ivonna Doležalová
Počet volný míst: 0