Sdílení zkušeností vedoucích pracovníků škol koučovacím přístupem

Vzdělávací program je zaměřen na sdílení zkušeností ředitelů škol formou koučování a návštěv na školách. Program je koncipován pro skupiny 5 účastníků a je rozdělen na úvodní setkání (4 vyučovací hodiny), 5 návštěv na školách účastníků (5x3 vyučovací hodiny) a evaluační setkání (4 vyučovací hodiny). Úvodní setkání je vedeno odborným koučem a zaměřuje se na stanovení cílů/zakázky každého účastníka (metoda GROW a SMART). Prostřednictvím skupinového koučinku každý účastník stanový cíl, který bude sledovat v rámci programu, definuje téma, které bude prezentovat při společné návštěvě své školy a určuje oblast, kterou bude sledovat při návštěvě ostatních škol. Každá návštěva na škole je vedena koučem a zaměřuje se na téma, které představuje hostující ředitel jako mentor tématu. Zároveň kouč vytváří prostor pro diskutování oblastí ostatních účastníků.Tématické směřování návštěv na školách je např. hospitace ve vybraných hodinách, představení výukových přístupů a metodik, představení projektů, představení strategie a koncepce školy. Evaluační setkání formou skupinového koučinku poskytuje zpětnou vazbu každému účastníkovi v naplnění jeho předem stanovených cílů a vytváří prostor pro diskusi a výměnu zkušeností. Výstupem vzdělávacího programu je pro každého účastníka záznam o zakázce a naplněných cílech.
celý popis kurzu
Cena:

2 500 Kč

Obsazenost:
Volno

Číslo akce:18-0001-13
Obor: 001 - Řízení
Období: 1. pololetí 2018/2019
Termín: září - prosinec 2018
Počet hodin: 23
Doporučeno: Ředitelé škol a škol. zařízení
Lektor: Mgr. Lukáš Vlček
Rozsah: Počet hodin : 23, Typ hodiny : Vyučovací - 45 min.
Místo konání: KCVJŠ Plzeň
Garant: Mgr. Lukáš Vlček
Počet volný míst: 5