Školní akční plán – efektivní nástroj pro plánování činnosti a dalšího směřování školy

Vzdělávací akce zabývající se školním akčním plánováním jako nástrojem pro realizaci střednědobých cílů škol a školských zařízení. Přednáška zahrnuje následující témata: 1. Strategické plánování jako nástroj kontroly vývoje školského systému, vývoj plánování od roku 1989 do současnosti 2. Dlouhodobé záměry rozvoje školství 3. Akční plánování, legislativní rámec akčního plánování v oblasti školství, Strategie 2020, hierarchie akčního plánování 4. Školní akční plán – výhody, příprava akčního plánu, struktura školního akčního plánu 5.Strategické oblasti a jejich implementace
celý popis kurzu
Cena:

500 Kč

Obsazenost:
Volno

Číslo akce:18-0001-09
Obor: 001 - Řízení
Období: 1. pololetí 2018/2019
Termín: 10. 12. 2018
Počet hodin: 4
Doporučeno: Ředitelé škol a škol. zařízení
Lektor: RNDr. Pavel Vlach, Ph.D.
Rozsah: Počet hodin : 4, Typ hodiny : Vyučovací - 45 min.
Místo konání: Aula KCVJŠ Plzeň, sady 5. května 42, Plzeň
Garant: Mgr. Lukáš Vlček
Počet volný míst: 16