Studium pedagogiky podle § 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb., ve zn. pozd. předpisů (říjen 2019 - duben 2020)

Cyklus seminářů z oblasti pedagogiky, psychologie a didaktiky v celkovém rozsahu 120 hod. (obecná pedagogika, základy didaktiky všeobecných a odborných předmětů, základy sociální pedagogiky, vybraná témata z obecné psychologie, psychologie osobnosti, vývojové psychologie, pedagogické psychologie, sociální interakce ve škole a sociálně psychologické profesní dovednosti pedagoga). Určeno pro učitele odborných předmětů SŠ, učitele praktického vyučování a odborné praxe vyšší odborné školy, učitele uměleckých odborných předmětů v ZUŠ, SOŠ a konzervatoři, učitele jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky. Studium bude ukončeno obhajobou závěrečné písemné práce a ústní zkouškou před komisí, úspěšní absolventi obdrží osvědčení.
celý popis kurzu
Cena:

5 500 Kč

Obsazenost:
Volno

Číslo akce:18-0001-52
Obor: 001 - Řízení
Období: 2. pololetí 2018/2019
Termín: říjen 2019 - duben 2020
Počet hodin: 120
Doporučeno: viz anotace
Lektor: Mgr. Petra Štefflová, doc. PhDr. Jana Miňhová, CSc.
Rozsah: Počet hodin : 120, Typ hodiny : Vyučovací - 45 min.
Místo konání: KCVJŠ Plzeň, sady 5. května 42
Garant: Mgr. Lukáš Vlček
Počet volný míst: 53