Studium pedagogiky pro asistenty pedagoga podle § 22 odst. 1 písm. b) zákona č. 563/2004 Sb., ve zn. pozd. předpisů (říjen 2019 - duben 2020)

Cyklus seminářů z oblasti pedagogiky a psychologie v celkovém rozsahu 120 hod. (obecná a speciální pedagogika, osobnostně sociální rozvoj, základní aspekty výchovy, pedagogická psychologie, psychologie dítěte, komunikativní dovednosti), 15 hod. pedagogické praxe. Studium bude ukončeno obhajobou závěrečné písemné práce a závěrečnou zkouškou před komisí, úspěšní absolventi obdrží osvědčení.
celý popis kurzu
Cena:

5 000 Kč

Obsazenost:
Volno

Číslo akce:18-0001-54
Obor: 001 - Řízení
Období: 2. pololetí 2018/2019
Termín: říjen 2019 - duben 2020
Počet hodin: 120
Doporučeno: asistentům pedagoga (s maturitou)
Lektor: doc. PhDr. Jana Miňhová, CSc. a kolektiv
Rozsah: Počet hodin : 120, Typ hodiny : Vyučovací - 45 min.
Místo konání: Plzeň, SOU Vejprnická 56
Garant: Mgr. Lukáš Vlček
Počet volný míst: 140