Studium pro ředitele škol a školských zařízení

Kvalifikační studium realizované v rámci DVPP je určeno pedagogickým pracovníkům, kteří vykonávají nebo mají zájem vykonávat funkci ředitele školy nebo školského zařízení. Vzdělávací program je zaměřen na získání základních znalostí v oblasti řízení školství, které umožní výkon funkce ředitele školy nebo školského zařízení podle §5, odstavec 2, zákona č. 563/2004 Sb. Základní moduly: základy práva, pracovní právo, financování školy, organizace školy a pedagogického procesu. Studium probíhá v celkovém rozsahu 124 hodin. Součástí studia je stáž (24 hodin) a zpracování závěrečné práce. Účastníci absolvují závěrečnou zkoušku před komisí, která bude obsahovat obhajobu písemné práce na vybrané téma z obsahu jednotlivých kapitol, pohovor o stáži absolvované ve škole nebo školském zařízení a ověření získaných znalostí. Účastníci obdrží po složení závěrečné komisionální zkoušky a obhajobě závěrečné práce osvědčení.
celý popis kurzu
Cena:

6 000 Kč

Obsazenost:
Volno

Číslo akce:18-0001-51
Obor: 001 - Řízení
Období: 2. pololetí 2018/2019
Termín: říjen 2019 - březen 2020
Počet hodin: 124
Doporučeno: ředitelům škol a školských zařízení, zájemcům o výkon funkce ředitele
Lektor: Mgr. Lukáš Vlček a kolektiv
Rozsah: Počet hodin : 124, Typ hodiny : Vyučovací - 45 min.
Místo konání: KCVJŠ Plzeň, sady 5. května 42
Garant: Mgr. Lukáš Vlček
Počet volný míst: 34