Tvořivá síla podvědomí

Seminář je zaměřen na intenzivnější využívání podvědomí jako zdoje kreativity, řešení problémových situací, zvládání stresu a zátěže v pracovní praxi. Lektor předává účastníkům originální metody, které umožňují koučovat sama sebe při řešení problémů. Techniky pracují s tvořivým potenciálem pravé mozkové hemisféry, umožní překročit rámec běžného racionálního myšlení a rozšířit úhel pohledu na problém. Podvědomí je v tomto kontextu chápáno jako systém, který reguluje psychické funkce, postoje a motivaci, stejně jako psychofyziologické parametry organismu a který je zároveň nedostupný běžné vědomé mysli podobně, jako si například nedokážeme detailně uvědomit a regulovat naše trávení, krevní oběh, teplotu těla atp. Techniky užité na kurzu pracují s principy autosugesce a afirmace, strukturálním škálováním a fantazijní produkcí, zachycenou v grafické podobě.
celý popis kurzu
Cena:

900 Kč

Obsazenost:
Obsazeno

Číslo akce:22-0002-53
Obor: 002 - Pedagogika a psychologie
Období: 2. pololetí 2022/2023
Termín: 23. března 2023 9.00hod
Počet hodin: 6
Doporučeno: učitelům, pedagogickým pracovníkům
Lektor: PhDr. Jan Gruber, Ph.D.
Rozsah: Počet hodin : 6, Typ hodiny : 45 min.
Místo konání: Infokariéra Tylova 33 Plzeň
Garant: Ivonna Doležalová
Počet volný míst: 0