Vedení třídnických hodin a budování vztahů ve třídě

Jak vést třídnické hodiny? Seminář je rozdělený do tří témat, která spolu prolínají - 1. školní třída jako tým, 2. rozvoj osobnosti každého žáka a 3. budování vztahů v kolektivu třídy. Poskytne odpovědi na otázky jak vybudovat tým, jak vytvořit aktivity, rozvíjející spolupráci ve skupině, jak zapojit každého žáka ve třídě, jak vytvářet pozitivní atmosféru ve třídě, jak pracovat s projevy neochoty a negativismem, jak řešit konflikty ve třídě, jak společně řešit problémy, jak se vyrovnat se zátěží a stresem, jak zprostředkovat sebepoznání, jak rozvíjet zdravé sebevědomí žáků a jak změnit kvalitu vztahů mezi učitelem a žáky. Seminář je přeložen z minulého pololetí, je nutné se na něj znovu přihlásit.
celý popis kurzu
Cena:

1 200 Kč

Obsazenost:
Obsazeno

Číslo akce:22-0002-58
Obor: 002 - Pedagogika a psychologie
Období: 2. pololetí 2022/2023
Termín: 9. května 2023 9.00hod
Počet hodin: 8
Doporučeno: učitelům 1. a 2. stupně ZŠ, učitelům gymnázií, SOŠ, SOU
Lektor: Mgr. Jiří Sixta
Rozsah: Počet hodin : 8, Typ hodiny : 45 min.
Místo konání: INFOKARIĚRA, Tylova 33, Plzeň
Garant: Ivonna Doležalová
Počet volný míst: 0