Vybrané problémy DMI

1. Orientace v základních právních normách – Právní postavení školských ubytovacích zařízení ve školském systému podle školského zákona a souvisejících právních předpisů. Aktuální informace o připravovaných legislativních změnách ve vztahu ke vzdělávánía organizaci práce v DMI. Předpoklady pro výkon funkce pedagogického pracovníka, odborné kvalifikační požadavky na výkon profese vychovatele a asistenta pedagoga, napňování míry přímé výchovné činnosti. 2. Metodika a organizace práce vychovatele – cíle a obsah pedagogické činnosti vychovatele z pohledu školského zákona a podle zařazení do platové třídy, formy a metody práce vychovatele s výchovnou skupinou a dalšími žáky DMI, Dokumentace vychovatele, plánování a hodnocení. Povinnosti vychovatele, výkon dohledu,… 3. Věcná diskuse k dotazům účastníků.
celý popis kurzu
Cena:

600 Kč

Obsazenost:
Volno

Číslo akce:18-0001-12
Obor: 001 - Řízení
Období: 1. pololetí 2018/2019
Termín: září - prosinec 2018
Počet hodin: 6
Doporučeno: pracovníkům DMI
Rozsah: Počet hodin : 6, Typ hodiny : Vyučovací - 45 min.
Místo konání: KCVJŠ Plzeň
Garant: Mgr. Lukáš Vlček
Počet volný míst: 22