Výuková podpora žáků se zaměřením na čtení a psaní s využitím aplikace Včelka (11. 10. 2022)

Nový seminář zkušené lektorky seznámí s aplikací Včelka. Hlavním tématem budou teoretické přístupy k osvojování si čtení a psaní. Čtenářská gramotnost – žáci 1. stupně ZŠ ve vztahu k rozvíjení čtenářské gramotnosti předpoklady ke čtení a psaní – porozumění procesu čtení a psaní jako základnímu předpokladu rozvoje čtenářské gramotnosti; fonologický model, vizuální model současné trendy – psycholingvistický přístup (fonologické dovednosti, fonologické a fonematické uvědomění; vztahy fonematické uvědomování, znalost písmen, čtení a psaní); jednoduchý model čtení. Volba metody výuky čtení (analyticko syntetická, genetická metoda vč. kladných a rizikových stránek) roviny čtenářské gramotnosti a jejich podpora pedagogická diagnostika čtení a psaní diagnostika čtenářských obtíží ve školských poradenských zařízeních (diagnostika, intervence; diagnosticko intervenční přístup) využívané intervenční přístupy vycházející z fonologického modelu, vizuálního modelu, teorie dílčích deficitů; sociokulturního přístupu Výuková podpora žáků v oblasti čtení a počátečního psaní v inkluzivní škole žáci bez speciálně pedagogických vzdělávacích potřeb (pomalejší rozvoj gramotnostních dovedností; preventivní stimulace; žáci s akcelerovaným vývojem; v domácím vzdělávání, žáci z bilingvního prostředí,), žáci se speciálně pedagogickými potřebami (žáci s rizikem rozvoje specifických poruch učení; žáci s dyslexií, dysfázií; oslabením kognitivních funkcí, pozornostních procesů,), intervence vedená z důvodů příčin obtíží; možnosti podpory ve třídě učitelem, školním speciálním pedagogem, asistentem pedagoga; na školním poradenském pracovišti; speciálním pedagogem na školském poradenském zařízení; v domácím prostředí rodičem Specifikace práce v aplikaci Včelka, úvodní slovo k online aplikaci Včelka (www.vcelka.cz) Struktura cvičení, rozbor druhů cvičení pro skupinové a individuální použití, tvorba vlastních úloh v aplikaci Přihlášení a práce v aplikaci pro domácí použití, ve školních hodinách, při intervencích školních i poradenských speciálních pedagogů
celý popis kurzu
Doplňující informace
Důležité UPOZORNĚNÍ! Seminář se koná v INFOKARIÉŘE v Tylově ul. 33 v Plzni. Na místě a v okolí nezaparkujete. Doporučuji využít MHD spoje - trolejbusy č.11, č.16, č.17 - vše výstup Tylova nebo Koperníkova(trolejbus č.16 ve směru na Bory).

Zboží již není dostupné

Omlouváme se, ale zboží již není dostupné v našem sortimentu. Prosím zvolte jinou alternativu. Děkujeme.

Cena:

1 200 Kč

Obsazenost:
Obsazeno

Číslo akce:22-0003-01
Obor: 003 - Speciální pedagogika
Období: 1. pololetí 2022/2023
Termín: 11. 10. 2022 9.00 hod
Počet hodin: 8
Doporučeno: učitelům ZŠ, speciálním pedagogům, asistentům pedagoga
Lektor: PaedDr. Renáta Wolfová
Rozsah: Počet hodin : 8, Typ hodiny : 45 min.
Místo konání: INFOKARIĚRA, Tylova 33, Plzeň
Garant: Ivonna Doležalová
Počet volný míst: 0