Vzdělávací a výchovný styl učitele ve třídě plné individualit

V současnosti stále častěji pracujeme s třídami, jež jsou rozrůzněné nastavením, směrováním, možnostmi jednotlivých žáků. Společné vzdělávání klade veliké nároky na to, jak jsme s to individualizovat výuku a jakým stylem žáky vedeme. Proto se potřebujeme zastavit a ubezpečit se, zda tomuto trendu odpovídají i naše vnitřní učitelská nastavení. V každodenní práci se někdy příliš silně zaměřujeme na dosažení stanovených výstupů, na výkon, řešíme skluz oproti tematickému plánu... Občas kvůli tomu zapomínáme na procesy a vztahy, jež mladého člověka též významně formují – a my přitom máme možnost svým vystupováním ve škole, komunikací, vedením, příklady a modelováním zralých vzorů chování velice silně žáky ovlivňovat. Vzdělávací program nabízí hutný cyklus témat, kterými chceme učitele vrátit ke gruntu kantořiny, vyvolat v nich sebereflexi jejich práce a plánování, co si nechají ve svém učitelském rejstříku jako dobré a fungující, nad čím zapřemýšlí, co upraví a co nového se naučí – aby byli třídě plné individualit užiteční. Vzdělávací program se zčásti opírá o projekt Etické výchovy Roche Olivara a Ladislava Lencze a jejich pojetí výchovného stylu. Nový seminář.
celý popis kurzu
Cena:

1 300 Kč

Obsazenost:
Obsazeno

Číslo akce:22-0002-02
Obor: 002 - Pedagogika a psychologie
Období: 1. pololetí 2022/2023
Termín: 15.11. 2022
Počet hodin: 8
Doporučeno: učitelům 1. a 2. stupně ZŠ, učitelům gymnázií, SOŠ, SOU, ředitelům škol a školských zařízení, asistentům pedagoga
Lektor: PhDr. Libor Kyncl
Rozsah: Počet hodin : 8, Typ hodiny : 45 min.
Místo konání: INFOKARIĚRA, Tylova 33, Plzeň
Garant: Ivonna Doležalová
Počet volný míst: 0