Naši zaměstnanci


Vedení organizace

Mgr. Lukáš Vlček
Ředitel

+420 606 455 462
vlcek@kcvjs.cz

PaedDr. Ladislav Voldřich
Zástupce ředitele

+420 731 410 124
voldrich@kcvjs.cz

 

 

 

 


Sekretariát, studijní oddělení a zápisová kancelář

Chcete se přihlásit, doplnit údaje, nebo poradit?
 

Bc. Eva Svobodová
Zápisová kancelář (JŠ)

  +420 770 137 630
svobodovae@kcvjs.cz

Bc. Josef Kudrna
Sekretariát (pro DVPP)

  +420 731 410 138
sekretariat@kcvjs.cz
 

 
 
 
 
  

Ekonomické oddělení
Řešíte problém s fakturou, nebo jste naši zaměstnanci a potřebujete potvrzení a další věci týkající se mzdy?
 

Iveta Vejvodová
Ekonomka

+420 731 410 122
vejvodova@kcvjs.cz

Veronika Steinhäuselová
Hospodářka

+420 731 410 123
steinhauselova@kcvjs.cz

Martina Šimlová
Mzdová účetní

+420 771 226 105
simlova@kcvjs.cz

 
 
 
 
  

IT oddělení, propagace a marketing

Technické připomínky, elektronické přihlašování na kurzy (eKCVJŠ)

Martin Zavitkovski
ICT administrátor

+420 771 226 102
zavitkovski@kcvjs.cz

Bc. Veronika Ondriškovič, DiS.
Propagace a marketing

+420 771 226 101
ondriskovic@kcvjs.cz


 

 

 
 


Garanti oborů pro DVPP

Mgr. Jaromíra Benešová
český jazyk, výtvarná výchova

+420 733 127 708
benesova@kcvjs.cz

RNDr. Pavel Kučera, Ph.D.
biologie, přírodopis, ekologie a pěstitelství, chemie, kvalifikační studia

+420 774 604 616
kucera@kcvjs.cz 

PaedDr. Ladislav Voldřich
zeměpis, dějepis, ruský jazyk, francouzský jazyk, německý jazyk, španělský jazyk

+420 731 410 124
voldrich@kcvjs.cz

Ivonna Doležalová
první stupeň ZŠ, pedagogika a speciální pedagogika, psychologie

+420 731 410 127
dolezalova@kcvjs.cz

 

Dagmar Šťastná
předškolní vzdělávání, zájmové vzdělávání, hudební výchova

+420 731 410 128
stastna@kcvjs.cz

Mgr. Anna Kůsová
anglický jazyk

+420 731 410 131
kusova@kcvjs.cz

Mgr. Michal Pelc
informatika a výpočetní technika, matematika, fyzika

+420 602 173 024
pelc@kcvjs.cz

Mgr. Lukáš Vlček
Řízení, Mentoring a koučování, tělesná výchova

+420 606 455 462
vlcek@kcvjs.cz

  


Učitelé Jazykové školy

Mgr. Anna Kůsová
anglický jazyk

kusova@kcvjs.cz

Mgr. Jana Zahradníková
anglický jazyk

zahradnikova@kcvjs.cz 

Mgr. Pavla Boorová
anglický jazyk

boorova@kcvjs.cz

Mgr. Tereza Vintrová
anglický jazyk

vintrova@kcvjs.cz

 

Mgr. Dagmar Ryšavá
anglický jazyk

rysava@kcvjs.cz

Mgr. Alena Vrbová
anglický jazyk

vrbova@kcvjs.cz

Mgr. Marcela Nucová
německý jazyk

nucova@kcvjs.cz

Mgr. Petra Hrušková
německý jazyk

hruskovap@kcvjs.cz

  


Knihovna

Jitka Pěnkavová
Knihovnice

+420 771 226 103
penkavova@kcvjs.cz

 

 

 

 

  


Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Jan Honomichl
Pověřenec pro ochranu
osobních údajů

+420 608 595 883
kcvjs@vsouladu.eu
ID DS: 3qbdwge