Naši zaměstnanci


Vedení organizace

Mgr. Lukáš Vlček
Ředitel

+420 377 350 421
+420 606 455 462
vlcek@kcvjs.cz

PaedDr. Ladislav Voldřich
Zástupce ředitele

+420 377 010 007
+420 731 410 124
voldrich@kcvjs.cz

Mgr. Kateřina Caisová
Zástupce ředitele

+420 378 010 008
+420 731 410 137
caisova@kcvjs.cz

 

 

 

 


Sekretariát, studijní oddělení a zápisová kancelář

Chcete se přihlásit, doplnit údaje, nebo poradit? Kontaktujte nás. Můžete také napsat na sekretariat@kcvjs.cz
 

Ilona Marková
Zápisová kancelář JŠ

 +420 378 010 010
markova@kcvjs.cz

Bc. Josef Kudrna
Sekretariát

 +420 377 350 420
sekretariat@kcvjs.cz
 

 
 
 
 
  

Ekonomické oddělení
Řešíte problém s fakturou, nebo jste naši zaměstnanci a potřebujete potvrzení a další věci týkající se mzdy?
 

Iveta Vejvodová
Ekonomka

+420 377 350 422
vejvodova@kcvjs.cz

Veronika Steinhäuselová
Hospodářka

+420 377 350 423
kaskova@kcvjs.cz

Martina Šimlová
Mzdová účetní

+420 378 010 006
simlova@kcvjs.cz

 
 
 
 
  

IT oddělení

Technické připomínky, elektronické přihlašování na kurzy (eKCVJŠ)

Mgr. Michal Pelc
ICT administrátor

+420 377 350 417
pelc@kcvjs.cz

Martin Zítek
Správce ICT

+420 377 350 417
zitek@kcvjs.cz

 
 
  
 
   

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Mgr. Jan Brabec
Pověřenec pro ochranu osobních údajů

+420 371 519 144
+420 731 410 130
brabec@kcvjs.cz

 
  
 
 
  
 

Garanti oborů pro DVPP

Přehled garantů vzdělávání

Mgr. Jaromíra Benešová
Český jazyk, výtvarná výchova

+420 377 350 415
+420 733 127 708
benesova@kcvjs.cz

RNDr. Jiří Cais
Biologie, přírodopis, ekologie a pěstitelství, chemie

+420 378 010 022
+420 731 410 121
cais@kcvjs.cz 

Mgr. Kateřina Caisová
Německý jazyk, španělský jazyk

+420 378 010 008
+420 731 410 137
caisova@kcvjs.cz 

Ivonna Doležalová
První stupeň ZŠ, pedagogika a speciální pedagogika, psychologie

+420 377 350 419
+420 731 410 127
dolezalova@kcvjs.cz

 

Mgr. Lukáš Feřt
Matematika

+420 377 350 413
+420 724 772 188
fert@kcvjs.cz

Mgr. Anna Kůsová
Anglický jazyk

+420 378 010 020
+420 731 410 131
kusova@kcvjs.cz

PhDr. Pavel Masopust, Ph.D.
Fyzika

+420 377 350 413
+420 605 024 521
masopust@kcvjs.cz

Mgr. Michal Pelc
Informatika a výpočetní technika, člověk a svět práce

+420 377 350 417
+420 602 173 024
pelc@kcvjs.cz

 

Dagmar Šťastná
Předškolní vzdělávání, zájmové vzdělávání, hudební výchova

+420 377 350 419
+420 731 410 128
stastna@kcvjs.cz

Mgr. Lukáš Vlček
Řízení, Mentoring a koučování, tělesná výchova

+420 377 350 421
+420 606 455 462
vlcek@kcvjs.cz

PaeDr. Ladislav Voldřich
Zeměpis, dějepis, ruský jazyk, francouzský jazyk

+420 377 010 007
+420 731 410 124
voldrich@kcvjs.cz

 

 

 

 

 


Zaměstnanci Info kariéra

Jitka Havlová
recepční

+420 371 519 140
+420 731 410 132
havlova@infokariera.cz

Mgr. Michal Parlásek
kariérový poradce

+420 371 519 143
+420 734 311 901
parlasek@infokariera.cz

Mgr. Barbora Kreislová
kariérová poradkyně

+420 371 519 144
+420 731 410 126
kreislova@infokariera.cz

Mgr. Pavla Chocholová
kariérová poradkyně

+420 371 519 141
+420 739 593 629
chocholova@infokariera.cz

  

Mgr. Jana Slezáková
kariérová poradkyně

+420 371 519 144
+420 773 876 766
slezakova@infokariera.cz

Mgr. Jan Brabec
kariérový poradce

+420 371 519 144
+420 731 410 130
brabec@infokariera.cz

Mgr. Lucie Zábranová
kariérová poradkyně

+420 371 519 142
+420 770 137 630
zabranova@infokariera.cz

Mgr. Kamila Bolfová
kariérová poradkyně

+420 371 519 144
+420 733 127 700
bolfova@infokariera.cz